Održan sastanak direktora naučnih instituta članova EADI - 30. oktobar

logo_eadiv

Održan sastanak direktora naučnih instituta članova EADI

 

30. oktobar

Drugi dan sastanka direktora EADI započeo je okruglim stolom na temu "Budućnost razvojnih studija u svetlu krize". Moderator je bio dr Lars Engberg Pedersen sa Danskog instituta za međunarodne studije (DIIS). Razmatrana su sledeća pitanja: siromaštva, klimatskim promena, ubrzane ubranizacije, upravljanja resursima i uloge razvojnih studija i naučno-istraživačkih ustanova u traženju rešenja na te nove izazove. Posebno je istraknuta potreba saradnje izmedju istraživača i instituta iz oblasti prirordnih i društvenih nauka kao i afirmacija interdisciplinarnih pristupa istraživanjima.

okt30_de_eadi1 okt30_de_eadi2

U toku konferencije direktor IEN prof. Erić imao je više bilateralnih sastanaka sa rukovidocima EADI i direktorima instituta. Tom prilikom su razmenjena iskustva u oblasti istraživanja i upravljanja institutima, uspostavljane veze i razmatrane mogućnosti buduće saradnje.

okt30_de_eadi3 okt30_de_eadi4
okt30_de_eadi5 okt30_de_eadi6
okt30_de_eadi7 okt30_de_eadi8

Konferencija je završena sa tri radionice i to na sledeće teme:

  • Upravljanje promenama: Novi izazovi za naučno-istraživačke ustanove gde je moderator bio Simon Maxwell
  • Obezbedjenje kvaliteta - pitanje akreditacije razvojnih studija koju je vodio Joost Monks i
  • Postizanje prepoznatljivosti - Otvoren pristup i podizanje kvaliteta časopisa u oblasti društvenih nauka, moderator prof. dr Maja Bučar
okt30_de_eadi9 okt30_de_eadi10

U zaključcima sastanka istaknuto je kako će EADI i dalje da čini napore na jačanju evropske mreže istituta koji se bave različitim aspektima istraživanjima medjunarodnog razvoja. Strategija EADI u narednom periodu biće jačanje saradnje izmedju članova, deljenje rezultata istraživanja i komuniciranje bez granica za dobrobit svih članova. Najavljen je i naredni sastanak direktora za 2010. godinu, s tim što još uvek nije odredjeno mesto održavanja.