Naučno-stručno putovanje zaposlenih IEN radi učestvovanja na međunarodnoj konferenciji u Francuskoj - Poseta Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

Saradnici IEN i BBA posetili su SAA Univerziteta u Torinu

7. oktobar

Tokom nastavka naučno-stručnog putovanja, dana 7. oktobra 2009. godine saradnici IEN  i BBA su posetili SAA Univerziteta u Torinu, gde su prmljeni od strane rukovodstva SAA. Tom prilikom saradnicima IEN i BBA su bili posebno pozdravljeni od strane dekana SAA profesora Valtera Cantina i profesora Giuseppe Dutta. Direktor IEN profesor Dejan Erić i dekan BBA profesor Gordana Vukelić su se takođe obratili prisutnima i zahvalili rukovodstvu i saradnicima SAA na ukazanom gostoprimstvu. Prilikom ove posete SAA, bilo je održano više razgovora saradnika IEN i BBA sa kolegama sa SAA o perspektivama razvoja buduće saradnje.

okt7_saa1m   okt7_saa2
     
okt7_saa3   okt7_saa4