Naučno-stručno putovanje zaposlenih IEN radi učestvovanja na međunarodnoj konferenciji u Francuskoj - Poseta Veroni

Poseta Veroni

6. oktobar

U nastavku evropske turneje IEN i BBA nastavljen je put ka Torinu. Ekspedicija se zadržala u kraćoj poseti Veroni.

okt6_verona