Naučno-stručno putovanje zaposlenih IEN radi učestvovanja na međunarodnoj konferenciji u Francuskoj - Poseta Ambasadi Republike Srbije u Sloveniji

Poseta Ambasadi Republike Srbije u Sloveniji

5. oktobar

Na poziv Njegove Ekselencije Predraga Filipova, Ambasadora Republike Srbije u Republici Sloveniji delagacija IEN i BBA posetila je našu ambasadu u Ljubljani. Njegova Ekselencija je upoznala goste sa trenutnim odnosima izmedju Republike Srbije i Republike Slovenije za koje je konstatovano da se nalaze u usponu.

okt5_amb1_600   okt5_amb2_600
     
okt5_amb3_600   okt5_amb4_600

 

Direktor IEN upoznao je predstavnike naše Ambasade o naučno-stručnom putovanju, kao i pravcima saradnje IEN i BBA sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani. Takodje, tom prilikom izražena je zahvalnost Njegovoj Ekselenciji i gospodji Aleksandri Stanković, saveteniku u Ambasadi na naporima koje Ambasada čini u promociji saradnje izmedju institucija u Republici Sloveniji i Republici Srbiji. Uz posredstvo Ambasade zakazan je satanak delegacije IEN sa predstavnicima Medjunarodnog centra za promociju preduzeća (International center for Promotion of Enterprises - ICPE).

 

okt5_amb6_600

okt5_amb7_600   okt5_amb8_600