Mr Jovan Zubović odbranio doktorsku disertaciju

U utorak, 29.09.2009, mr Jovan Zubović je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Ulaganje u ljudske resurse kao faktor privlačenja stranih investicija sa posebnim osvrtom na finansijsku industriju Srbije" na Beogradskoj bankarskoj akademiji, pred komisijom u sastavu prof. dr Živka Pržulj, prof. dr Zvonko Brnjas i prof. dr Slobodan Aćimović.

Odbranu doktorata su pratile kolege i porodica Jovana Zubovića.

sep29_jz_doktorat1 sep29_jz_doktorat2

sep29_jz_doktorat4

sep29_jz_doktorat5
sep29_jz_doktorat3 sep29_jz_doktorat6