Aleksandar Zdravković na stručnom usavršavanju u Španiji

Istraživač pripravnik Aleksandar Zdravković je u periodu od 7. do 11. jula pohađao letnju školu Evropske federacije udruženja finansijskih analitičara (European Federation of Financial Analysts Societies - EFFAS) održanu u Madridu pod pokroviteljstvom Santander finansijske grupacije. Predavanja i radionice su održane u prostorijama Centra za korporativno učenje i znanje (Corporate Learning and Knowledge Centre) smeštenog u Santander finansijskom gradu (Santander Financial City).

jul7_az_spanija1 jul7_az_spanija2

U radu letnje škole učestvovao je veliki broj akademika i profesionalaca  u oblasti finansijske analize. Na predavanjima su razmatrani efekti finansijske krize na svetsku ekonomiju, kao i problemi likvidnosti i računovodstvenih standarda. Na paralelnim radionicama predavači i polaznici škole su diskutovali o specifičnim problemima u domenu vrednovanja finansijskih instrumenata, portfolio strategija i korporativnih finansija.

jul7_az_spanija3

jul7_az_spanija4
jul7_az_spanija5 jul7_az_spanija6

jul7_az_spanija7