Rasprava o Nacrtu zakona o tržištu hartija od vrednosti

U petak, 3. jula 2009. godine, predstavnici BBA i IEN prisustvovali su raspravi o Nacrtu zakona o tržištu hartija od vrednosti koje je organizovala Privredna komora Beograda, u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, Udruženjem finansijskih organizacija i Komisijom za hartije od vrednosti.

Najvažnije izmene predviđene Nacrtom predstavili su gospođa Zorica Dunović - Ministarstvo finansija RS, gospodin Dušan Bajec - Komisija za hartije od vrednosti, gospođa Lidija Seskar - Beogradska berza, gospođa Ana Jolović - Centar za slobodno tržište, moderator je bio gospodin Branislav Jorgić - BDD Jorgić, broker.

jul3_pkbg1 jul3_pkbg2