Učešće saradnica IEN i BBA na Konferenciji i Workshopu na Univerzitetu u Miškolcu, Mađarska

Prof. dr Mirjana Radović-Marković sa IEN i asistent mr Aleksandra Bradić-Martinović sa BBA, učestvovale su na Konferenciji i Workshopu "Experiences with distance and e-learning educational approaches", 17-19. jun 2009. na Univerzitetu u Miškolcu, Mađarska.

Više u Gloria magazinu.

jun17_miskolc1 jun17_miskolc2
jun17_miskolc4 jun17_miskolc5
jun17_miskolc6 jun17_miskolc7

jun17_miskolc3