Radionice u okviru kursa „Akademske veštine“

17. i 18. juna 2009. godine u prostorijama Instituta ekonomskih nauka održane su četiri radionice u okviru kursa „Akademske veštine“, u organizaciji Sektora za međunarodnu saradnju Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (Konsultativni biro za međunarodne projekte).