Aleksandar Zdravković na stručnom usavršavanju u Novom Sadu

17. i 18. juna 2009. godine istraživač pripravnik Instituta Aleksandar Zdravković je učestvovao u radionici iz upravljanja deviznim rizikom, održanoj u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Radionicu su zajednički organizovali Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Južnoevropski centar za savremene finansije - SECCF. Na radionici su razmatrani problemi modeliranja deviznih kurseva, merenja valutnih rizika i vrednovanja valutnih derivata.

jun17_az_novisad