Poseta predstavnika Bankárképző-a IEN i BBA i sastanak u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj

Dana, 12. juna 2009. godine IEN i BBA posetio je predstavnik Bankárképző-a gospodin Bela Osci gde je razgovarano o nastavku uspešne saradnje.

jun12_bankarkepzo1

Sastanak je nastavljen u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj sa pomoćnikom ministra gospodinom Igorom Brkanovićem.

jun12_bankarkepzo2 jun12_bankarkepzo3