Radionice u okviru kursa „Akademske veštine“

Dana, 10. juna 2009. godine u prostorijama Instituta ekonomskih nauka održane su dve radionice u okviru kursa „Akademske veštine“, u organizaciji Sektora za međunarodnu saradnju Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (Konsultativni biro za međunarodne projekte).

Profesor dr Steve Quarrie, direktor Konsultativnog biroa za međunarodne projekte, vodio je radionice na temu supervizije studenata i pisanja predloga projekata.

jun10_rad_ak_vestine1 jun10_rad_ak_vestine2