Učešće delegacije IEN na forumu EFFAS u Beču

Dana 14. maja 2009. godine u Beču održan je forum Evropske federacije društava finansijskih analitičara (European Federation of Financial Analysts Societies - EFFAS) posvećen razvoju finansijskih tržišta u centralnoj i istočnoj Evropi. Delegacija IEN u sastavu prof. Dejan Erić, Aleksandar Zdravković i Draško Nikolić predstavljala je Srbiju zajedno sa gospodinom Mladenom Dodigom, direktorom sektora za istraživanje i analizu Synergy Capital-a.

maj_bec_1 maj_bec_2

Na skupu su učestvovale delegacije iz preko 20 zemalja Evrope.

maj_bec_3 maj_bec_4

mbec_8

Na skupu su razmatrana pitanja razvoja tržišta kapitala u zemljama centralne i istočne Evrope - ekonomski izazovi i investicione mogućnosti, uloga EFFAS u razvoju profesionalnih organizacija finansijskih analitičara, koristi i karakteristike članstva u ACIIA (Association of Ceritfied International Investment Analysts) i praktični aspekti organizacije edukativnih aktivnosti.

maj_bec_5 maj_bec_6

U toku posete Beču, delegacija IEN obišla je i Bečku berzu (Wienerborse).

maj_bec_7 maj_bec_8

maj_bec_9