Poseta gospođe Ivane Ljubić ukovodilac Centra za ekonomski razvoj U.S. Steel Serbia, d.o.o.

Dana, 22. aprila 2009. godine, gospođa Ivana Ljubić rukovodilac Centra za ekonomski razvoj U.S. Steel Serbia, d.o.o. posetila je Institut ekonomskih nauka i Beogradsku bankrasku akademiju.

april22_iljubic