Poseta delegacije IEN-a Udruženju banjskih i klimatskih mesta Srbije

Dana, 16.04.2009. godine delegacija IEN-a u sastavu prof. dr Dejan Erić, dr Ivan Stošić, Aleksandar Zdravković i Draško Nikolić posetila je sedište Udruženja banjskih i klimatskih mesta u Vrnjačkoj Banji. Tim povodom u prostorijama Udruženja održan je radni sastanak sa gospodinom Vladanom Veškovićem, sekretarom Udruženja, na kome se razgovaralo o modalitetima buduće saradnje.

april16_vbanja1m april16_vbanja2m

Udruženje banjskih i klimatskih mesta predstavlja najreprezentativnije telo u razvoju banja u Srbiji. U svom tridesetosmogodišnjem radu postiglo je naročiti uspeh na očuvanju, korišćenju i adekvatnoj primeni lekovitog faktora. Danas, Udruženje okuplja 26 opština na čijoj teritoriji se nalazi neko od banjskih ili klimatskih mesta, 26 instituta, zavoda, lečilišta i drugih zdravstvenih ustanova, 17 preduzeća i 7 ostalih članova sa tendencijom daljeg omasovljenja.

Od 24. maja 2003. godine Udruženje banjskih i klimatskih mesta Srbije je pridruženi član Evropskog Udruženja banja (European Spas Association – ESPA, www.espa-ehv.com), sa sedištem u Briselu.

april16_vbanja4