Poseta gospodina Steve-a Quarrie-a, direktora Konsultativnog biroa za međunarodne projekte pri MNTR

Dana, 16. aprila 2009. godine, IEN i BBA posetili su gospodin Steve Quarrie, direktor Konsultativnog biroa za međunarodne projekte Sektora za međunarodnu naučnu i tehnološku saradnju pri Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj RS i gospođica Jelana Kolić, član tima.

Tokom posete gospodin Steve Quarrie održao je iscrpnu i veoma poučnu prezentaciju o aktivnostima Biroa i upoznao sve zaposlene na IEN i BBA o mogućnostima i modalitetima za usavršavanje i proširivanje istraživačkih aktivnosti. Takođe, gospođica Jelena Kolić je prisutne upozanala sa projektom FP7.

april16_poseta_squarrie1 april16_poseta_squarrie2
april16_poseta_squarrie3 april16_poseta_squarrie4

Nakon radnog dela posete uvaženi gosti su obišli prostorije IEN/BBA i upoznali se sa dosadašnjim aktivnostima i planovima obavljanja naučnoistraživačkog rada.

april16_poseta_squarrie5