Potpisan ugovor o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Rijeci

U toku međunarodne konferencije „Ekonomske integracije, konkurencija i saradnja“ održane u hotelu Ambasador u Opatiji, rukovodstvo IEN je imalo više bilateralnih sastanaka sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta u Rijeci, sa kojim IEN i BBA imaju potpisane ugovore o saradnji. Tom prilikom razmatrani su dalji pravci buduće saradnje.

april2 opatija2