Delegacije IEN/BBA u radnoj poseti Budimpešti

Delegacija IEN/BBA, Ivanka Pešaković (IEN), Aleksandar Zdravković (IEN) i Aleksandra Bradić-Martinović (BBA) 2. i 3. aprila boravila je u radnoj poseti Budimpešti.

Tokom boravka održan je sastanak sa poslovnim partnerom Bankárképző - International Training Center for Bankers (ITCB)

april2_budim1

Narednog dana posetili su Corvinus Univerzitet, gde je održan sastanak o proširivanju saradnje sa direktorom Centra za regionalna istraživanja i razvoj dr Peter Szirmai-em.

april2_budim2