Završena konačna verzija Strategije razvoja turizma grada Beograda

Dana, 17. januara 2009. godine u prostorijama Sekretarijata za privredu Grada Beograda predata je konačna verzija Strategije razvoja turizma grada Beograda. Na tekstu strategije radio je veliki broj istraživača Instituta i vodećih domaćih eksperata iz oblasti turizma.

Kroz veći broj tribina, kao i javnu raspravu svoje sugestije, komentare i predloge dali su mnogi pojedinci i organizacije. Strategija je u potpunosti usklađena sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i Strategijom razvoja grada Beograda i treba da doprinese ostvarivanju osnovnog cilja da Beograd postane regionalni lider u oblasti turizma.

jan16_str_turizma_finalna1 jan16_str_turizma_finalna2
jan16_str_turizma_finalna3 jan16_str_turizma_finalna6

Tom prilokom direktor Instituta prof. dr Dejan Erić uručio je zahvalnicu Sekretarijatu za privredu za doprinos proslavi jubileja 50 godina postojanja Instituta.

jan16_str_turizma_finalna4 jan16_str_turizma_finalna5

jan16_str_turizma_finalna7