Otpočela zajednička saradnja i realizacija projekta "Jačanje obrazovne i naučne saradnje između ekonomskih fakulteta u okviru grupe V4 i zemalja jugoistočne Evrope"

U periodu od 3. do 5. septembra 2008. godine na Fakultetu nacionalne ekonomije Ekonomskog univerziteta u Bratislavi održan je prvi iz serije sastanaka predstavnika ekonomskih fakulteta i poslovnih škola zemalja V4, tzv. Višegradske grupe (u koje spadaju Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska).

v4_sep308_bratislava1

Projekat pod nazivom "Jačanje obrazovne i naučne saradnje između ekonomskih fakulteta u okviru grupe V4 i zemalja jugoistočne Evrope" finansiran je od strane Višegradskog fonda.

Koordinator projekta je Ekonomski fakultet Tehničkog univerziteta u Košicama a lider projekta je prof. dr Renata Vokorokosova.

v4_sep308_bratislava2

Pored Ekonomskog fakulteta iz Košica u projekat su uključeni i sledeći fakulteti iz zemalja V4:

  • Fakultet za menadžment i Institut ekonometrije i informatike Tehnološkog univerziteta u Čestohovi - Poljska
  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Miskolcu - Mađarska
  • Fakultet nacionalne ekonomije Ekonomskog univerziteta u Bratislavi
  • Fakultet poslovne administracije u Karvini Univerziteta u Opavi - Češka Republika
  • Beogradska Bankarska Akademija i Institut ekonomskih nauka kao predstavnici Srbije.

v4_sep308_bratislava3

Cilj prvoga sastanka je bio upoznavanje svih učesnika, predstavljanje institucija i definisanje bazičnih principa zajedničke saradnje koja bi trebalo da traje najmanje do 2010. godine.

v4_sep308_bratislava4

U toku boravka u Bratislavi prof. Erić i Brnjas, kao i ostali učesnici skupa su posetili domaćine prvog skupa - Fakultet nacionalne ekonomije Ekonomskog univerziteta u Bratislavi, gde su ih ljubazni domaćini, pre svega prof. dr Eva Horvatova, šef Katedre za bankarstvo i međunarodne finansije i prof. dr Maria Klimokova upoznali sa programima i najnovijih dostignućima ove vodeće obrazovne institucije u Slovačkoj.

v4_sep3-8_bratislava5 v4_sep3-8_bratislava6