Radna poseta vanrednog profesora BBA dr Zvonka Brnjas, Fakultetu za menadžment iz Torina - SAA

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia - BUONA

Radna poseta vanrednog profesora BBA dr Zvonka Brnjas, Fakultetu za menadžment iz Torina - SAA

U periodu od 5. do 16. aprila 2008. god. u okviru Tempus projekta „Business University of the New Age in Serbia" ili skraćeno BUONA, profesor BBA, Dr Zvonko Brnjas posetio je Poslovnu školu za menadžment (SAA) iz Torina, Italija. Profesor Brnjas je imao priliku da razmeni iskustva sa profesorom Jim McLoughlin, direktorom MBA programa na Univerzitetu u Brajtonu, Engleska, kao i da prisustvuje radu međunarodne grupe studenata na predmetu Strateški menadžment.

tempus_april508_zbrnjas_saa1 tempus_april508_zbrnjas_saa2

Brnjas je takođe imao prilike da se sastane sa g-dinom Enrico Guzzetiem iz Bergama koji je vršio funkcije top-menadžera u više globalnih korporacija u svetu, a danas radi kao gostujući profesor na više fakulteta u Italiji u svetu.

tempus_april508_zbrnjas_saa3 tempus_april508_zbrnjas_saa4

tempus_april508_zbrnjas_saa5

Osnovni cilj ovih sastanaka i saradnje koja će se nastaviti u narednom periodu je razvoj programa za predmet Startegijski menadžment na međunarodnom MBA programu čiji je razvoj predmet BUONA projekta, kroz izbor relevantne literature i pripremu nastavnih materijala.

Detalnije o poseti profesora Brnjasa na posebnom sajtu BUONA projektu: www.saa.unito.it/buona/teaching.htm.