Poseta profesora Malovića Torinu

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia - BUONA

Poseta profesora Malovića Torinu

U periodu od 12-25 aprila Docent dr Marko Malović je službeno gostovao na SAA, Poslovnoj školi Univerziteta u Torinu. Svrha boravka bila je sastavljanje programa predmeta, odabir literature, studija slučajeva i izrada prezentacija za predmet International Business and Finance (Međunarodne finansije i globalno poslovanje) koji će Prof. Giuseppe Dutto i Prof. Malović predavati u okviru međunarodnog master kursa na engleskom jeziku na BBA od sledeće školske godine.

tempus_april1208_mmalovic_saa1 tempus_april1208_mmalovic_saa2

Tesna saradnja sa Prof. Dutto-m ostvarena je i na planu razmatranja različitih didaktičkih pristupa legitimnih i korisnih u nastavi na izvršnom MBA nivou. Takođe, u više navrata bilo je prilike za razmenu stručnih mišljenja sa Prof. Cantino-m, dekanom SAA i Prof. Elia-om.

tempus_april1208_mmalovic_saa3

Tokom gostovanja na SAA, dr Malović je na raspolaganju imao bogate fizičke i elektronske bibilioteke knjiga, časopisa i studija slučajeva standardno korišćenih pri pripremanju i izvođenju MBA kurseva. U okviru boravka na Univerzitetu u Torinu, Prof. Malović je obavio i neformalnu posetu doktorskoj školi ekonomije Bocconi univerziteta u Milanu.

tempus_april1208_mmalovic_saa4

Detaljnije o poseti profesora Malovića na posebnom sajtu BUONA projekta: www.saa.unito.it/buona/teaching.htm.