Radna poseta asistenta mr Ivane Domazet, Fakultetu za menadžment iz Torina (SAA)

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia - BUONA

Radna poseta asistenta mr Ivane Domazet, Fakultetu za menadžment iz Torina - SAA

U periodu od 28. maja do 9. juna 2008. god. u okviru Tempus projekta „Business University of the New Age in Serbia" ili skraćeno BUONA, mr Ivana Domazet, asistent BBA, je posetila Poslovnu školu za menadžment (SAA) iz Torina, Italija. Ivana Domazet je tom prilikom zajedno sa profesorom Robertom Berardijem sa Univerziteta u Torinu, radila na razvoju predmeta Marketing Menadžment, izboru odgovarajuće literature i nastavnih materijala.

tempus_maj2808_idomazet_saa1

Ivana Domazet je imala priliku da se susretne i upozna sa studentima internacionalnog kursa na SAA, bazom podataka dokumentacionog centra i biblioteke, kao i sa sadržinom naprednih kurseva iz oblasti Marketinga koji se sprovode na SAA.

tempus_maj2808_idomazet_saa2

Osnovni cilj saradnje sa SAA, koja će se nastaviti u narednom periodu, je razvoj predmeta Marketing Menadžmenta na međunarodnom MBA programu Beogradske Bankarske Akademije (BBA) u okviru BUONA projekta.

Detaljnije o poseti Ivane Domazet na posebnom sajtu BUONA projekta: www.saa.unito.it/buona/teaching.htm.