Studijski boravak prof. dr Živke Pržulj na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia - BUONA

Studijski boravak prof. dr Živke Pržulj na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

Period: 14–17. septembar 2008.
Aktivnosti: Razvoj silabusa za predmet Menadžment ljudskih resursa u okviru planiranog MASTER i MBA programa.

Profesori Živka Pržulj i Ganpiero Bigando, koji predaje predmet HRM (Human Resource Mangement) na SAA i na Tehničkom fakultetu u Milanu, analizirali su iskustva u predavanju na predmetu HRM. Poseban akcenat stavili su na sličnosti, razlike i mogućnosti podele posla pod okriljem Master i MBA studija koji razvijaju SAA i BBA. Razmotrili su efekte uticaja različitih kultura na HRM, kao i uticaj ekonomskih, političkih i razvojnih okolnosti u širem okruženju.

tempus_sep1408_zprzulj_saa1

Identifikovana je suština naučne discipline koja bi trebalo da bude početna tačka za dalji zajednički razvoj i prilagođavanje. To bi trebalo da bude predmet zajedničkog nastavnog plana.

Razmenjena su iskustva u povezivanju nastavnih metoda i modalitete teorijskih aspekata kursa i praktičnih iskstava.

tempus_sep1408_zprzulj_saa2

Za vreme posete SAA u Torinu, profesor Živka Pržulj upoznala se sa programom, metodama i uslovima izvođenja nastave, kao i literaturom potrebnom za izvođenje HRM kursa.