Poseta direktora IEN Univerzitetu u Vupertalu

U periodu od 16. do 17. decembra 2008. godine na poziv rukovodstva Katedre za finansije i bankarstvo Schumpeter School for Business and Economics direktor IEN prof. dr Dejan Erić posetio je Univerzitet u Vupertalu.

dec16_wuppertal1 dec16_wuppertal2

U razgovoru sa ljubaznim domaćinima razmatrane su mogućnosti buduće saradnje, kako u sferi istraživanja, tako i obrazovanja.

dec16_wuppertal3 dec16_wuppertal4