Galerija fotografija sa svečane Akademija u Narodnom pozorištu

4. decembar 2008.

dec4_jubilej3 dec4_jubilej2
dec4_jubilej33 dec4_jubilej1
dec4_jubilej4 dec4_jubilej5
dec4_jubilej6 dec4_jubilej7
dec4_jubilej8 dec4_jubilej9
dec4_jubilej10 dec4_jubilej11
dec4_jubilej12 dec4_jubilej13
dec4_jubilej14 dec4_jubilej15
dec4_jubilej16 dec4_jubilej17
dec4_jubilej18 dec4_jubilej19
dec4_jubilej20 dec4_jubilej24
dec4_jubilej21 dec4_jubilej22
dec4_jubilej26 dec4_jubilej23
dec4_jubilej25 dec4_jubilej28
dec4_jubilej27 dec4_jubilej29
dec4_jubilej30 dec4_jubilej31
dec4_jubilej32 dec4_jubilej34