Učešće prof. dr Dragana Milinkovića Fimona na kongresu CILECT-a

Prof. dr Dragan Milinković Fimon, naučni saradnik IEN, boravio je nedavno u Kini, gde je prisustvao Kongresu CILECT-a, Svetske asocijacije visokih filmskih škola, koji je od 3-9. novembra 2008. godine održan u Pekingu.

U okviru ovog Kongresa održana je Međunarodna konferenecija iz oblasti ekonomike kulture na kojoj se, u sedam različitih panela, razgovaralo na dve osnovne teme: "Novi putevi distribucije audio-vizuelnih sadržaja" (New Ways of Distributing Audiovisual Content) i "Kako pomiriti autorske namere sa zahtevima tržišta" (How reconciling Students' Desires with the Demands of the Market).

nov3_fimon_kina1 nov3_fimon_kina2

U delu svog izlaganja na temu "Ekonomika kretivnosti" (Economics of Creativity) profesor Milinković se založio za maksimalnu autorsku stvaralačku slobodu, ali i svest da je publikovanje gotovog dela zapravo njegova svojevrsna ponuda tržištu, gde su tržišni zakoni često i ključni kriterijum za njegovu estetksu proveru. Posebno kada je u pitanju filmska indistrija.