Usvojena Strategija razvoja IEN u periodu 2009-2012.

Na sednici Upravnog odbora održanoj 27. oktobra 2008. godine jednoglasno je usvojena Strategije razvoja IEN u periodu 2009-2012. godine. Formulisana strategija predstavlja rezultat potrebe rukovodstva i zaposlenih u Institutu da na jedinstven način sistematizuju najvažnije razvojne ciljeve i načine za njihovo ostvarivanje, čime je IEN prihvatio sugestije resornog Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Osnovni elementi strategije baziraju na viziji unapređenja naučnoistraživačkog rada, kontinuelnoj edukaciji, stručnom usavršavanju svih zaposlenih IEN i stalnoj brizi za razvoj naučnog podmlatka.