II međunarodni skup iz ciklusa "Duša Evrope"

Na drugom međunarodnom skupu iz ciklusa "Duša Evrope", održanom 3. i 4. oktobra u Beogradu, vodjena je inspirativna debata na temu kulture demokratije, o modelima konkretne saradnje na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou, kao i o konkretnim koristima od integracije civilnog društva i kulture u biznis strategije na lokalnom i regionalnom nivou.

Prof. dr Dragan Milinković, predstavnik Instituta ekonomskih nauka na ovom skupu, razgovarao je tom prilikom o mogućnostima pokretanja novih projekata sa zvaničnim slovenačkim predstavnicima Helenom Drnovšek-Zorko, šefom Odseka za medjunarodne odnose u kulturi pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Slovenije, i sa Jelkom Kacinom, članom Evropskog parlamenta, zaduženim za Istočno Evropski region. Razgovori će biti konkretizovani u Ljubljani, gde će uskoro otputovati delegacija Instituta ekonomskih nauka radi razgovora sa slovenačkim kolegama iz više oblasti planirane naučno-istraživačke saradnje.

okt3_dusa_evrope1 okt3_dusa_evrope2