Početak realizacije projekta "Jačanje obrazovne i naučne saradnje između ekonomskih faulteta u okviru gtupe V4 i zemalja jugoistočne Evrope

U periodu od 3. do 5. septembra 2008. godine na Fakultetu nacionalne ekonomije Ekonomskog univerziteta u Bratislavi održan je prvi iz serije sastanaka predstavnika ekonomskih fakulteta i poslovnih škola zemalja V4, tzv. Višegradske grupe (u koje spadaju Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska).