Stručno usavršavanje prof. Erića u okviru TEMPUS programa

U okviru dalje realizacije TEMPUS programa između BBA i Univerziteta u Torinu - SAA / Fakulteta za menadžment u periodu od 16. do 23. juna 2008. godine profesor Erić je posetio Torino radi stručnog usavršavanja i ojačavanja instucionalne saradnje između BBA, IEN i SAA.