Poseta gospodina Christian-a Jenni-ja

Dana, 24.06. 2008. godine  IEN i BBA posetio je  gospodin Christian Jenni iz evropske centrale američke kompanije Dun & Bradstreet (D&B) koja se nalazi u Londonu. Tim povodom u  prostorijama IEN-a. održan je radni sastanak na kome se razgovaralo o mogućim modalitetima saradnje.

Američka kompanija Dun & Bradstreet je najveća i najstarija bonitetna kuća na svetu koja postoji više od 160 godina. Bonitetne ocene su nastale u kompaniji D&B.  Njihove ocene  omogućavaju brzo i efikasno smanjivanje poslovnih rizika. Centrala za Evropu nalazi se u Londonu, a gospodin Christian Jenni radi u odeljenju za odredjivanje rizika poslovanja sa istočnoevropskim zemljama, uključujući i našu zemlju i jedan je od autora D&B edicije ’International Risk & Payment Review’ .

jun24_jenni1