Međunarodni naučni skup Tržišne bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji

Međunarodni naučni skup

TRŽIŠNE BANKARSKIH PROIZVODA I USLUGA U SRBIJI

12. jun 2008. godine, Beogradska bankraska akademija i Institut ekonomskih nauka, Beograd


Beogradka bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka organizovali su 12. juna 2008. godine međunarodni naučni skup na temu: "Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji".

ns08_jun121 ns08_jun122

 

Zbornik radovatrziste_bankarskih_proizvoda_usluga08