Poseta Ministra za nauku prof. dr Ane Pešikan

Na poziv direktora Instituta prof. dr Dejana Erića visoka delegacija Ministarstva za nauku Republike Srbije u sastavu - prof. dr Ana Pešikan, ministar, prof. dr Ratko Jankov, zamenik ministra za osnovna istraživanja i gospođa Ana Pavličić, šef kabineta ministra posetili su 11. juna 2008. godine IEN i BBA. Na sastanku sa svim zaposlenima IEN razmotreni su postignuti rezultati u naučnoistraživačkom radu u prethodnom periodu i sagledani pravci budućeg razvoja.

jun11_mn1 jun11_mn2
jun11_mn3 jun11_mn4

U nastavku posete visoka delegacija je obišla zgradu IEN/BBA i upoznala i sa nastavnim programima BBA i planovima obavljanja naučnoistraživačkog rada.

jun11_mn5