Mr Saša Stefanović na stručnom usavršavanju u Dubrovniku

U okviru stručnog usavršavanja istraživač saradnik Instituta mr Saša Stefanović u  periodu od 6. do 8. juna 2008. godine bio je polaznik na kursa “Sekjuritizacija i struktuirani finansijski proizvodi” na ostrvu Koločep kod Dubrovnika.

Kurs je održan u okviru Dubrovačke škole bankarstva i finansija (Dubrovnik Lectures in Banking and Finance - www.dubrovnik-bf.com) u organizaciji Južnoevropskog centra za savremene finansije (South European Center for Contemporary Finance /SECCF/ - www.seccf.org) sa sedištem u Beogradu i kancelarijom u Zagrebu u saradnji sa International Finance Corporation (IFC).

jun6_dub1 jun6_dub2

Glavni predavač na kursu bila je prof. Nancy Wallace sa Haas School of Business, University of California, Berkeley. Gostujući predavači su bili Richard Hainesworth, direktor ruskog ogranka CFA i osnivač prve rejting agencije u Rusiji i ZND i Mladen Mirko Tepuš, interni revizor u firmi Diners Club Croatia.

jun6_dub3