Potpisan ugovor o saradnji sa Univerzitetom u Nici

Dana 24. aprila 2008. godine u Nici potpisana su dva ugovora o saradnji sa Univerzitetom u Nici. Ugovor sa Institutom ekonomskih nauka se odnosi na oblast naučnoistraživačke aktivnosti. Drugi ugovor je sa Beogradskom bankarskom akademijom iz domena zajedničkih aktivnosti u sferi obrazovanja.

Poseta direktora IEN prof. dr Dejana Erića Univerzitetu u Nici i potpisivanje navedenih ugovora predstavlja nastavak zajedničke saradnje koja je započela početkom ove godine realizacijom dvogodišnjeg programa “Pavle Savić” koji se realizuje uz veliku pomoć i podršku Vlada Republike Francuske i Ministarstva za nauku Vlade Republike Srbije.

april24_nica1

 

24. april


Rukovodilac projekta „Pavle Savić“ dr Srdjan Redžepagić i direktor IEN prof. dr Dejan Erić posetili su Institut za upravljanje preduzećima (Institut D’Administration Des Entreprises - IAE) u okviru Univerziteta u Nici gde su sa direktorom Instituta prof. dr Jacques Spindler-om i njegovim saradnicima razgovarali o različitim oblicima buduće saradnje.

april24_nica2 april24_nica3

25. april

Direktor IEN prof. dr Dejan Erić imao je sastanak sa Dekanom Fakulteta za pravo, političke nauke, ekonomiju i menadžment (Faculte de Droit, des Sciences Politiques, Economiques et de Gestion) Univerziteta u Nici prof. Stephane Ngomai. Tom prilikom su razmatrani dalji koraci ka uspešnom nastavku zajedničke saradnje u okviru programa „Pavle Savić“.

Istoga dana učesnici programa „Pavle Savić“ imali su prezentaciju dosadašnjih rezultata istaživanja pred komisijom koju su sačinjavali prof. Gišar i dr Srdjan Režepagić korukovodioci projekta.

april24_nica4 april24_nica5
april24_nica6 april24_nica7