Poseta partnera BBA - FINRA regionu

U periodu od 31. marta do 2. aprila 2004. godine gospodin Myles Allison, Senior Director, FINRA International posetio je važne finansijske institucije i organizacije u regionu Jugoistočne Evrope. Beogradska bankarska akademija (BBA) kao regionalni partner FINRA bila je organizator poseta gospodina Allison-a Budimpešti, Beogradu i Sarajevu, gde su razmatrane mogućnosti proširenja saradnje.

31. mart 2008.

dog_mart31_allison2
dog_mart31_allison3

1. april 2008.

Gospodin Allison proveo je ceo radni dan u poseti Beogradu. Tom prilikom održani su sastanci u Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije, Beogradskoj berzi i BBA.

dog_mart31_allison4 dog_mart31_allison5
dog_mart31_allison6 dog_mart31_allison7
dog_mart31_allison8 dog_mart31_allison9

2. april 2008.

Gospodin Myles Allison i Dekan BBA prof. dr Hasan Hanić posetili su Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom dogovoreno je da se naredni zajednički program iz oblasti tržišta kapitala Jugoistočne Evrope održi početkom juna u Sarajevu u saradnji sa Poslovnom akademijom Ekonomskog fakulteta.

Isto dana dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu prof. dr Muris Čičić i dekan BBA prof. dr Hasan Hanić potpisali su Ugovor o međufakultetskoj saradnji.

 

dog_mart31_allison10