Ministarstvo za nauku Republike Srbije poklonilo novu računarsku opremu

Dana 25.02.2008. godine IEN je dobio 16 računara od Ministarstva nauke Republike Srbije kao deo aktivnosti Ministarstva radi opremanja naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji. Dobijeni računari značajno će podići nivo tehničke opremljenosti i unapređenu naučnoistraživačkog rada.