Gostovanje g. Jean-Baptiste Joly-a

Predavanje iz ekonomike kulture

U utorak, 15. maja, u 19 časova, u Institutu ekonomskih nauka, gospodin Jean-Baptiste Joly-a, direktor Akademije Schloss Solitude, održao je predavanje o novim strategijama kulturnih institucija u oblasti umetnosti, nauke i ekonomije, odnosno o novom programu koji su, upravo, uveli u Akademiji Soltude.

 

dog_jean_baptista_1505v

Jean-Baptiste Joly rođen je 1951. godine u Parizu. Studirao je nemačku književnost u Parizu i Berlinu. Direktor je Akademije Schloss Solitude, koju je osnovao 1989 godine. Počasni je profesor na Umetničkoj akademiji Weissensee u Berlinu.

Akademija Schloss Solitude osnovana je 1989. godine. Misija ove fondacije jeste da promoviše umetnike, uglavnom, mlađe generacije, na bazi stipendije, kroz organizaciju javnih performansa, čitanja, koncerata i izložbi svojih studenata.