Super veštačenje

U Opštinskom sudu u Vranju sa uspehom je prezentiran i bez primedbi i komentara, usvojen nalaz i mišljenje super veštačenja u predmetu K. br. 636/06.
Predemt je izradio stručni tim IEN-a u sastavu: dr Petar Bojović, mr Vesna Senić i prof. dr Dejan Erić.