Nacionalna konferencija

 

conference

Institut ekonomskih nauka, zajedno sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i pod pokroviteljstvom Ambasade SAD u Beogradu, organizuje nacionalnu konferenciju: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM NAUKAMA U SRBIJI.

Konferencija će biti održana u Beogradu, 6. i 7. decembra 2018.

 

 

 

 

 Časopis Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji

nmsp_korica

Publikovan je treći broj časopisa "Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji".

Preuzmite kompletan broj >>>

 

 

Skup

predavanje

Dana 14. i 15. novembra, Institut ekonomskih nauka biće domaćin skupa “Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives” pod pokroviteljstvom Evropskog konzorcijuma arhiva u društvenim naukama – CESSDA ERIC. Više informacija može se pronaći na linku:

https://www.cessda.eu/belgrade2018/index.html

 

 

Treći istraživački sastanak povodom projekta „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka“

 

seminar

Tokom 17 i 18. septembra 2018. godine, u prostorijama Instituta ekonomskih nauka održan je treći istraživački sastanak predstavnika nacionalnih timova zemalja konzorcijuma Zapadnog Balkana angažovanih na projektu “Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka”. Projekat je podržan od strane univerziteta Ilinois u Čikagu, a finansiran od strane Bloomberg inicijative za smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda. Institut ekonomskih nauka je regionalni koordinator ovog istraživanja u zemljama Zapadnog Balkana. .

Detaljnije >>>

 

 

Poseta profesora Stivena B. Kaudila

 

predavanje

Stiven B. Kaudil, rukovodilac Departmana za еkonomiju na Florida Atlantic Univerzitetu, posetio je Institut ekonomskih nauka 02.08.2018. godine, i održao predavanje na temu primene finite mixture modela u ekonomiji i finansijama.

Detaljnije >>>

 

 

 IEN Letnja škola ekonometrije

lse logo

U periodu 02.07.2018.-05.07.2018. godine, u renoviranim i novoopremljenim prostorijama Instituta ekonomskih nauka, održana je prva IEN Letnja škola ekonometrije u Srbiji. IEN Letnja škola ekonometrije 2018 okupila je polaznike iz svih zemalja regiona, i pružila im mogućnost da se upoznaju sa radom u programu STATA, jednom od najpopularnijih i najčešće korišćenih statističkih paketa.

Detaljnije >>>

 

 

Radionica "Primenjena Stata"

 

predavanje

Tokom 27 i 28. juna 2018. godine, u prostorijama Instituta ekonomskih nauka se održala radionica "Primenjena STATA - Deatonov model određivanja cenovne elastičnosti tražnje koristeći Ankete o potrošnji domaćinstava". Skup je realizovan u saradnji sa Univerzitetom Ilinois iz Čikaga u sklopu aktivnosti na međunarodnom projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“. Predavači na radionici su bili profesor Rijo John, Centar za istraživanje javnih politika iz Indije i Marko Vladisavljević, istraživač saradnik na Institutu ekonomskih nauka iz Beograda.

Detalnije >>>

 

 

Drugi kvadrilateralni godišnji skup jačanja istraživačkih kapaciteta 17-18 maj

seminar

Održan je drugi skup u organizaciji 4 instituta iz WIIW iz Beča, Ekonomski Insitut iz Zagreba, Institut za međunarodnu ekonomiju iz Budimpešte i IEN iz Beograda.

Na skupu je prezentovano 16 studija.

Detaljnije >>>

 

 

Kick off – prvi sastanak nacionalnih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“

sastanak

Dana 26. februara 2018. godine, na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, održan je prvi sastanak svih istraživačkih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“, podržanog od strane Univerziteta Ilinois u Čikagu, a finansiran od strane Bloomberg inicijative za smanjenje duvana. Institut ekonomskih nauka je regionalni koordinator istraživanja o oporezivanju duvana u zemljama Zapadnog Balkana.

Detalnije >>>

 

 

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska 2014-2020.

 

project

U aprilu 2017. godine, Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska za period 2014-2020. godine odobrio je za finansiranje projekat Instituta ekonomskih nauka pod nazivom Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness (VISITUS). Projekat VISITUS jedan je od 24 projekta odobrenih za finansiranje od ukupno 127 projektnih predloga pristiglih u okviru Prvog projektnog poziva za period 2014.-2020, jedan od 6 prihvaćenih u okviru Prioritetne oblasti 3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Detaljnije >>>

 

 

Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>