Okrugli sto Perspektive razvoja Centra podataka u društvenim naukama u Srbiji

 

osto

Dana, 15. marta 2017. u Institutu ekonomskih nauka održan je okrugli sto na temu "Perspektive razvoja Centra podataka u društvenim naukama u Srbiji".

Okrugli sto su otvorili dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i direktor Instituta dr Jovan Zubović.

Detaljnije >>>

 

 

Održan okrugli sto

 

osto

Okrugli sto na temu „EKONOMSKE I SOCIJALNE POSLEDICE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PREDUZEĆA I ZEMLJIŠTA U SRBIJI - efekti dosadašnje prodaje poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog resursa” održan je 23. februara 2017. godine u Institutu ekonomskih nauka. Okrugli sto su otvorili dr Ivana Domazet, predsednica Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka i profesor Božo Drašković. Uvodni referat prezentovao je prof. Miladin Ševarlić, dok su izlaganja po pozivu održali Vojislav Simanović, Miodrag Kostić, vlasnik MK Group, i prof. dr Blagoje Babić, član Naučnog društva ekonomista Srbije.

Detaljnije >>>

 

Studija

studija

Institut ekonomskih nauka u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede je objavio studiju za potrebe Vlade Srbije, Kancelarije za evropske integracije: "Analiza pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta, procena ekonomskih efekata liberalizacije tržišta poljoprivrednog zemljišta i preporuke za izmene domaćeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihovu adekvatnu primenu".

Preuzmite Studiju >>>

 

 

Monografija „Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja EU“

pravci

IEN publikovao je monografiju „Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji“. Monografija je rezultat rada više autora i predstavlja sintezu ključnih ekonomskih i društvenih pitanja izuzetno aktuelne problematike. Istraživanja saopštena u ovoj monografiji imala su za cilj da unaprede naučna saznanja za poboljšanje postojećeg stanja ekonomije Srbije, i da budu od šireg društvenog, kako naučnog, tako i praktičnog značaja za veći broj korisnika. Urednici ove monografije se nadaju da će predstavljena publikacija podstaći snažan interes u naučnoj i stručnoj javnosti za dalja istraživanja ove izuzetno značajne i aktuelne teme. Monografija je nastala kao rezultat istraživanja u okviru dva projekta: Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU (šifra: OI 179015) i Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (šifra: III 47009), koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

 

Novi časopis Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji

nmsp_korica

Publikovan je prvi broj novog časopisa "Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji" koji izdaje Institut.
Časopis će izlaziti jedanput godišnje na srpskom jeziku.

Preuzmite prvi broj >>>

 

 

 

 

Održana godišnja naučna konferencija

conference

Godišnja međunarodna naučna konferencija Impact of economic policies on attaining resilient growth održana je 27. oktobra u Institutu ekonomskih nauka. Na konferenciji je prezengtovano 28 radova, razvrstanih u tri sesije, a prof. dr Gordana Pešaković i prof. dr Mirjana Radović-Marković prezentovale su svoje radove u okviru plenarne sesije.

Tradicionalno, dodeljene su dve nagrade. Nagrada "Ana Jaško" za najbolji istraživački rad dodeljena je dr Dušku Bodroži i nagrada "Tomislav Popović" za najveći naučni doprinos dodeljena je prof. dr Ivanu Stošiću.

                                  Detaljnije >>>>

 

Časopis Economic Outlook

seea

Publikovan je drugi broj časopisа SEE-6 Economic Outlook.

Kompletan časopis >>>

Deseta međunarodna konferencija

conference

Međunarodni institut za razvojne studije (Australija), Međunarodni institut za upravljanje (Indija) i Institut ekonomskih nauka (Beograd) organizuju Desetu međunarodnu konferenciju o razvoju pod nazivom "Stanje privrednog razvoja i Milenijumski razvojni ciljevi: nacionalna iskustva, postignuća i neuspesi“.

Konferencija će se održati od 27. juna do 1. jula 2017. godine u Beogradu, uz učešće više desetina delegata iz regiona i celog sveta.

Detaljnije >>>

 

Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>