Otvoreni dan instituta Srbije

znak

 

Časopis Economic Outlook

seea

Publikovan je treći broj časopisа SEE-6 Economic Outlook.

Kompletan časopis >>>

 

 

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska 2014-2020.

 

project

U aprilu 2017. godine, Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska za period 2014-2020. godine odobrio je za finansiranje projekat Instituta ekonomskih nauka pod nazivom Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness (VISITUS). Projekat VISITUS jedan je od 24 projekta odobrenih za finansiranje od ukupno 127 projektnih predloga pristiglih u okviru Prvog projektnog poziva za period 2014.-2020, jedan od 6 prihvaćenih u okviru Prioritetne oblasti 3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Detaljnije >>>

 

 

Strateško planiranje

 

planiranje

Dana 21. marta 2017. godine na Insititutu ekonomskih nauka održan je prvi u nizu zajedničkih sastanaka strateškog planiranja svih istraživačaInstituta društvenih nauka (IDN) i Instituta ekonomskih nauka (IEN).

Sastanak su otvorili direktori IDN i IEN dr Goran Bašić i dr Jovan Zubović.Sam proces strateškog planiranja vodila je Dubravka Velat ispred TACSO-programa, EU.

Detaljnije >>>

Okrugli sto Perspektive razvoja Centra podataka u društvenim naukama u Srbiji

 

osto

Dana, 15. marta 2017. u Institutu ekonomskih nauka održan je okrugli sto na temu "Perspektive razvoja Centra podataka u društvenim naukama u Srbiji".

Okrugli sto su otvorili dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i direktor Instituta dr Jovan Zubović.

Detaljnije >>>

 

 

Održan okrugli sto

 

osto

Okrugli sto na temu „EKONOMSKE I SOCIJALNE POSLEDICE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PREDUZEĆA I ZEMLJIŠTA U SRBIJI - efekti dosadašnje prodaje poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog resursa” održan je 23. februara 2017. godine u Institutu ekonomskih nauka. Okrugli sto su otvorili dr Ivana Domazet, predsednica Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka i profesor Božo Drašković. Uvodni referat prezentovao je prof. Miladin Ševarlić, dok su izlaganja po pozivu održali Vojislav Simanović, Miodrag Kostić, vlasnik MK Group, i prof. dr Blagoje Babić, član Naučnog društva ekonomista Srbije.

Detaljnije >>>

 

Studija

studija

Institut ekonomskih nauka u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede je objavio studiju za potrebe Vlade Srbije, Kancelarije za evropske integracije: "Analiza pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta, procena ekonomskih efekata liberalizacije tržišta poljoprivrednog zemljišta i preporuke za izmene domaćeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihovu adekvatnu primenu".

Preuzmite Studiju >>>

 

 

Monografija „Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja EU“

pravci

IEN publikovao je monografiju „Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja Evropskoj uniji“. Monografija je rezultat rada više autora i predstavlja sintezu ključnih ekonomskih i društvenih pitanja izuzetno aktuelne problematike. Istraživanja saopštena u ovoj monografiji imala su za cilj da unaprede naučna saznanja za poboljšanje postojećeg stanja ekonomije Srbije, i da budu od šireg društvenog, kako naučnog, tako i praktičnog značaja za veći broj korisnika. Urednici ove monografije se nadaju da će predstavljena publikacija podstaći snažan interes u naučnoj i stručnoj javnosti za dalja istraživanja ove izuzetno značajne i aktuelne teme. Monografija je nastala kao rezultat istraživanja u okviru dva projekta: Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU (šifra: OI 179015) i Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (šifra: III 47009), koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

 

Novi časopis Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji

nmsp_korica

Publikovan je prvi broj novog časopisa "Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji" koji izdaje Institut.
Časopis će izlaziti jedanput godišnje na srpskom jeziku.

Preuzmite prvi broj >>>

 

 

 

 

Održana godišnja naučna konferencija

conference

Godišnja međunarodna naučna konferencija Impact of economic policies on attaining resilient growth održana je 27. oktobra u Institutu ekonomskih nauka. Na konferenciji je prezengtovano 28 radova, razvrstanih u tri sesije, a prof. dr Gordana Pešaković i prof. dr Mirjana Radović-Marković prezentovale su svoje radove u okviru plenarne sesije.

Tradicionalno, dodeljene su dve nagrade. Nagrada "Ana Jaško" za najbolji istraživački rad dodeljena je dr Dušku Bodroži i nagrada "Tomislav Popović" za najveći naučni doprinos dodeljena je prof. dr Ivanu Stošiću.

                                  Detaljnije >>>>

 

Deseta međunarodna konferencija

conference

Međunarodni institut za razvojne studije (Australija), Međunarodni institut za upravljanje (Indija) i Institut ekonomskih nauka (Beograd) organizuju Desetu međunarodnu konferenciju o razvoju pod nazivom "Stanje privrednog razvoja i Milenijumski razvojni ciljevi: nacionalna iskustva, postignuća i neuspesi“.

Konferencija će se održati od 27. juna do 1. jula 2017. godine u Beogradu, uz učešće više desetina delegata iz regiona i celog sveta.

Detaljnije >>>

 

Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>