Svečana akademija povodom 60 godina postojanja IEN

ien60godina

Institut ekonomskih nauka je 4.12.2018. održao svečanu akademiju povodom obeležavanja 60 godina od osnivanja. U prostoru Aerokluba okupilo se više od 100 učesnika koji su svojim prisustvom uveličali događaj organizovan povodom obeležavanja jubileja. Pored sadašnjih zaposlenih pozivu se odazvao veliki broj bivših radnika Instituta, kao i predstavnici institucija sa kojima IEN uspešno sarađuje. Skupu se na početku obratio državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Uručene su redovne nagrade, i to, nagrada „Ana Jaško“ koja je dodeljena Marku Vladisavljeviću za najbolji naučni rad mladih istraživača, dok je nagrada za životno delo „Branko Horvat“ uručena prof. dr Božu Draškoviću.

Film o Institutu može pogledati na >>>

 

 

 

Održana naučna konferencija

conferenceU okviru projekta Analiza ekonomskih i pravnih aspekata primene principa zagađivač plaća, 13. novembra organizovana je konferencija na kojoj su istraživači Instituta ekonomskih nauka i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe prezentovali rezultate. Konferencija je organizovana u Novom Sadu u prostorijama Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe našeg partnera na projektu. Prezentaciji rezultata je prisustvovala naučna javnost, kao i predstavnici Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, koji je finansijer ovog projekta. Radovi koji su izloženi na konferenciji publikovani su u monografiji pod nazivom „Pravni i ekonomski aspekti primene principa zagađivač plaća“.

Detaljnije >>>

 

 

 

X godišnja naučna konferencija

conference

Dana, 1.11 2018. godine, na Institutu ekonomskih nauka, održana je međunarodna naučna konferencija "Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science - 60 years of Challenges and Opportunities". Ovogodišnja konferencija ima poseban značaj jer je organizovana u sklopu obeležavanja 60 godina postojanja Instituta.

Detaljnije >>>

 

 

 

 Časopis Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji

nmsp_korica

Publikovan je treći broj časopisa "Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji".

Preuzmite kompletan broj >>>

 

 

Treći istraživački sastanak povodom projekta „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka“

 

seminar

Tokom 17 i 18. septembra 2018. godine, u prostorijama Instituta ekonomskih nauka održan je treći istraživački sastanak predstavnika nacionalnih timova zemalja konzorcijuma Zapadnog Balkana angažovanih na projektu “Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka”. Projekat je podržan od strane univerziteta Ilinois u Čikagu, a finansiran od strane Bloomberg inicijative za smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda. Institut ekonomskih nauka je regionalni koordinator ovog istraživanja u zemljama Zapadnog Balkana. .

Detaljnije >>>

 

 

Poseta profesora Stivena B. Kaudila

 

predavanje

Stiven B. Kaudil, rukovodilac Departmana za еkonomiju na Florida Atlantic Univerzitetu, posetio je Institut ekonomskih nauka 02.08.2018. godine, i održao predavanje na temu primene finite mixture modela u ekonomiji i finansijama.

Detaljnije >>>

 

 

 IEN Letnja škola ekonometrije

lse logo

U periodu 02.07.2018.-05.07.2018. godine, u renoviranim i novoopremljenim prostorijama Instituta ekonomskih nauka, održana je prva IEN Letnja škola ekonometrije u Srbiji. IEN Letnja škola ekonometrije 2018 okupila je polaznike iz svih zemalja regiona, i pružila im mogućnost da se upoznaju sa radom u programu STATA, jednom od najpopularnijih i najčešće korišćenih statističkih paketa.

Detaljnije >>>

 

 

Radionica "Primenjena Stata"

 

predavanje

Tokom 27 i 28. juna 2018. godine, u prostorijama Instituta ekonomskih nauka se održala radionica "Primenjena STATA - Deatonov model određivanja cenovne elastičnosti tražnje koristeći Ankete o potrošnji domaćinstava". Skup je realizovan u saradnji sa Univerzitetom Ilinois iz Čikaga u sklopu aktivnosti na međunarodnom projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“. Predavači na radionici su bili profesor Rijo John, Centar za istraživanje javnih politika iz Indije i Marko Vladisavljević, istraživač saradnik na Institutu ekonomskih nauka iz Beograda.

Detalnije >>>

 

Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>