RRPP Training Seminar - Qualitative Data Management and Analysis

seminar

Na Institutu ekonomskih nauka u toku je seminar o upravljanju i analizi kvalitativnih podataka. Seminar se organizuje u okviru komponente “Capacity Building” Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP).

Detaljnije >>>

Novi brojevi naših časopisa

ea        jwe 

Časopis Economic Outlook

seea

Publikovan je prvi broj novog časopisа SEE-6 Economic Outlook.

Kompletan časopis >>>

Jačanje investicione spremnosti - InvestHorizon

seminar

U okviru Projektа "Jаčаnje investicione spremnosti – InvestHorizon“, а po progrаmu "HORIZON 2020“ pokrenutom od strаne Evropske komisije, Privrednа komorа Srbije je od strаne Eurochambres izаbrаnа pored 6 evropskih privrednih komorа, dа kаo podugovаrаč reаlizuje 2 seminаrа u 2015. i 2016. god.

Detaljnije >>>

Godišnja konferencija

conference

Održana godišnja međunarodna konferencija Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans na IEN i dodeljene su dve nagrede. Nagrada "Ana Jaško" za najbolji istraživački rad dodeljena je ma Oliveri Jovanović i nagrada "Tomislav Popović" za najbolji naučni rad  dodeljena je dr Sanji Filipović.

Detaljnije >>>conference

Konferencija je imala tri sesije na kojima je prezentovano dvadeset pet radova, a dr Edvard Jakopin, dr Nermin Oruc i prof. dr Mirjana Radović-Marković prezentovali su svoje radove u okviru plenarne sesije.

Deatljnije >>>

Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Sporazum o saradnji sa RZS

rzs

IEN i Republički zavod (RZS) za statistiku potpisali su 1. septembra 2015. godine sporazum o saradnji i razmeni podataka.

 

 

Potpisan sporazum sa Ekonomskim fakultetom iz Subotice

ekonomski faks subotica

Dana 6. jula 2015. godine potpisan je sporazum o saradnji između Instituta ekonomskih nauka i Ekonomskog fakulteta u Subotici.

IEN član SES

savez_ekonomista_srbije

Sаvez ekonomistа Srbije (SES) je nevlаdinа orgаnizаcijа kojа okupljа profesionаlne ekonomiste u cilju аfirmаcije struke i zа dobrobit šire društvene zаjednice. IEN je postao kolektivni član SES od 9. aprila 2015. godine.

 

 

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>