Prvi sastanak partnera na projektu VISITUS (HR_RS87)

interreg ipacbc

Dana 13.09.2017. je održan prvi sastanak partnera na projektu VISITUS (HR_RS87) koji se realizuje u sklopu programa Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Erdut iz Hrvatska, Grada Sombora i Instituta ekonomskih nauka. Na sastanku su razmotrene projektne aktivnosti koje su realizovana u periodu od 15.06.2017.

Detaljnije >>>

 

Simpozijum

osto

Simpozijum: "EU Relations with the Western Balkan States and Third Countries - perspectives from Serbia and New Zealand" koji su organizovali IEN i BBA u saradnji sa Nacionalnim centrom sa istraživanje Evrope, Kanterburi Univerzitetom sa Novog Zelanda i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, održan je 6. juna 2017. godine u prostorijama IEN.

Detaljnije >>>

 

Zavrešna 20. Letnja škola ekonomije

lse2017

U periodu od 3. do 7. jula 2017. godine održana je jubilarna 20. Letnja škola ekonomije na temu:MACROECONOMICS OF EMERGING MARKETS - From Crisis Backyard to the Poles of Growth.

Detaljnije >>>

 

Deseta međunarodna konferencija

conference

Dana 29. i 30. juna, međunarodna konferencija pod nazivom Development State and Millennium Development Goals: Country Experiences, Achievements and Failures održana je na Institutu ekonomskih nauka, u suorganizaciji Međunarodnog institute za studije razvoja (Australija), Međunarodnog instituta za studije menadžmenta (Indija) i IEN (Srbija). Između ostalih, prezentovana su i najnovija istraživanja kolega sa MIT, Bond univerziteta, Kjoto univerziteta i Poznanjskog univerziteta ekonomije.

Detaljnije >>>

 

Otvoreni dan instituta Srbije

znak

 

Časopis Economic Outlook

seea

Publikovan je treći broj časopisа SEE-6 Economic Outlook.

Kompletan časopis >>>

 

 

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska 2014-2020.

 

project

U aprilu 2017. godine, Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska za period 2014-2020. godine odobrio je za finansiranje projekat Instituta ekonomskih nauka pod nazivom Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness (VISITUS). Projekat VISITUS jedan je od 24 projekta odobrenih za finansiranje od ukupno 127 projektnih predloga pristiglih u okviru Prvog projektnog poziva za period 2014.-2020, jedan od 6 prihvaćenih u okviru Prioritetne oblasti 3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Detaljnije >>>

 

 

Studija

studija

Institut ekonomskih nauka u saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede je objavio studiju za potrebe Vlade Srbije, Kancelarije za evropske integracije: "Analiza pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta, procena ekonomskih efekata liberalizacije tržišta poljoprivrednog zemljišta i preporuke za izmene domaćeg zakonodavnog i institucionalnog okvira i njihovu adekvatnu primenu".

Preuzmite Studiju >>>

 

 

Novi časopis Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji

nmsp_korica

Publikovan je prvi broj novog časopisa "Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji" koji izdaje Institut.
Časopis će izlaziti jedanput godišnje na srpskom jeziku.

Preuzmite prvi broj >>>

 

 

 

 

Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>