Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Sporazum o saradnji sa RZS

rzs

IEN i Republički zavod (RZS) za statistiku potpisali su 1. septembra 2015. godine sporazum o saradnji i razmeni podataka.

 

 

Međunarodna konferencija

conference

Međunarodna konferencija Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans održaće se 26. i 27. novembra 2015. godine u Institutu ekonomskih nauka.

Poziv na učešće >>>

Upustvo za pisanje rada >>>

 

Potpisan sporazum sa Ekonomskim fakultetom iz Subotice

ekonomski faks subotica

Dana 6. jula 2015. godine potpisan je sporazum o saradnji između Instituta ekonomskih nauka i Ekonomskog fakulteta u Subotici.

IEN član SES

savez_ekonomista_srbije

Sаvez ekonomistа Srbije (SES) je nevlаdinа orgаnizаcijа kojа okupljа profesionаlne ekonomiste u cilju аfirmаcije struke i zа dobrobit šire društvene zаjednice. IEN je postao kolektivni član SES od 9. aprila 2015. godine.

 

 

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>