Научно-стручни скупови

skup


 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM MARKET

13-15. април 2016. године, Ставропол, Русија

Међународни научни скуп под називом "Sustainable Development of Tourism Market" одржан је у периоду 13-15. априла 2016. године у Ставрополу, Русија, на коме је ИЕН био суорганизатор.


 

ЕКОЛОШКА КРИЗА: ТЕХНОГЕНЕЗА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

21. април 2016. године, Институт економских наука, Београд

На Институту економских наука, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одржан је међународни научни скуп "Еколошка криза: техногенеза и климатске промене". Организатори скупа били су научно-стручно друштво Ecologica и Институт економских наука.


 

ОДРЖИВА ПРИВРЕДА И ЖИВОТНА СРЕДИНА

23 април 2014. године, Институт економских наука, Београд

На Институту економских наука, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одржан је међународни научни скуп "Одржива привреда и животна средина" на коме је присуствовало преко 70 учесника, стручњака у домену заштите животне средине, економиста, правника, инжењера, метеоролога и истраживача из многих других научних области.


ДЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА У СРБИЈИ: МОГУЋНОСТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКОГ СЕКТОРА

12 децембар 2013. године, Институт економских наука, Београд

Učesnici Поводом 55 година од оснивања Института економских наука, 12 децембра 2013. године на Институту је одржан научни скуп под називом: "Деиндустријализација у Србији, могућност ревитализације индустријског сектора" на коме су презентирани реферати о различитим аспектима кризе индустријског сектора у Србији. Научни скуп је организован у сарадњи са Friedrich Ebert Stiftung фондацијом, Савезом самосталних синдиката Србије и УГС Независност.
   deindustrijalizacija u srbiji14

 


УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ПРИВРЕДУ

22. април 2013. године, Институт економских наука, Београд

 

april22_ecolog.jpg

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја у ИЕН одржан је међународни научни скуп: "Утицај климатских промена на животну средину и привреду". Скуп је отворила проф. др Лариса Јовановић, председница друштва Ецологица. У уводном делу скупа, поздравни говор одржали су проф. др Дејан Ерић, директор ИЕН, проф. др Радоје Зечевић, ректор АЛФА Универзитета, проф. др Часлав Лачњевац председник СИТС, и председник Српске академије иновационих наука, господин Петар Барон Рајачић.

 


ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ТРОШКОВА И КОРИСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СРБИЈИ

30. мај 2012. године, Институт економских наука, Београд

 

ns_manja

У Институту економских наука, 30. маја је одржан научни скуп на тему "Економски аспекти трошкова и користи политике заштите животне средине у Србији". За скуп је било пријављено 18 реферата, а на самој расправи је презентирано 12 реферата чији аутори су 16 научних радника.

 

 


КРАЈ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ПОСЛЕДИЦЕ ПО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ У СРБИЈИ

4. фебруар 2010. године, Институт економских наука, Београд

 

ns10_krajprivatizacije

У заједничкој организацији Института економских наука и Савеза самосталних синдиката Србије 4. фебруара 2010. године одржан је научни скуп: "Крај приватизације, последице по економски развој и незапосленост у Србији". На скупу су учествовали представници Владе Републике Србије, државних органа надлежних за област приватизације, представници послодаваца и синдиката, привредници, професори факултета, научни и јавни радници.

 

kraj privatizacije10


ТРЖИШНЕ СТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ - ИСКУСТВА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ

16. мај 2008. године, Институт економских наука, Београд

 

ns_maj1608Као једна од манифестација у поводу прославе јубилеја 50 година постојања, ИЕН је у сарадњи са ББА 16. маја 2008. године организовао међунордни научни скуп под називом „Тржишне структуре и заштита конкуренције – искуства земаља у транзицији".

Научни скуп посвећен актуелној теми тржишних структура и заштите конкуренције окупио је научне раднике и професоре водећих института и факултета у земљи и иностранству. Радови презентирани на скупу објављени су у зборнику. Зборник садржи 21 рад 32 аутора.

trz_strukture_zastita_konk08


ns08_jun12


ТРЖИШТЕ БАНКАРСКИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У СРБИЈИ

12. јуни 2008. године, ББА и ИЕН

 

trziste_bankarskih_proizvoda_usluga08