Организација и менаџмент

 

management MЕНАЏМЕНТ
 
УПРАВНИ ОДБОР
Председник Управног одбора
    проф. др Благоје Пауновић
 
Директор
    др Јован Зубовић
 
НАУЧНО ВЕЋЕ
Председник Научног већа
    др Ивана Домазет
 
centar ОРГАНИЗАЦИОНИ ЦЕНТРИ
 
Центар за основна истраживања
    проф. др Мирјана Радовић-Марковић, руководилац

Центар за консалтинг
    др Иван Стошић, руководилац

Центар за међународну сарадњу
   др Maрко Маловић, руководилац

Центар за менаџерску информатику
   др Александра Брадић-Мартиновић, руководилац

Центар за стратешку сарадњу
    др Михајло Ђукић, руководилац
 
departmanИСТРАЖИВАЧКИ ДЕПАРТМАНИ
 
Пословна економија и менаџмент
    др Иван Стошић, координатор
Међународна економија
    др Mарко Маловић, руководилац

Eкономија рада и социјална питања
    др Јован Зубовић, руководилац

Одрживи развој
    др Оља Мунитлак, руководилац

 
Мултидисциплинарна истраживања
    др Божо Драшковић, координатор
 
odeljenja СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНА ОДЕЉЕЊА
 
Kабинет директора
   Гордана Вујовић
   Весна Пејовић

Библиотека
    Јелена Дурлевић

Инфо и Интернет центар
    Бранко Лазаревић
    Зорица Божић

Рачуноводство
   Јасна Костић