Монографије

 

2017.
Book of Abstracts MUNITLAK IVANOVIĆ, Olja, LJUMOVIĆ, Isidora, BRADIĆ-MARTINOVIĆ, Aleksandra, editors:
Sustainable Growth in Small Economies
Book of Abstracts
Издавач: Institute of Economic Sciences
стр. 278
ISBN 978-86-89465-35-8
COBISS.SR-ID 248282892
kanali distribucije savremenom bankarstvu17 БРАДИЋ-МАРТИНОВИЋ, Aлександра, СИМОВИЋ, Владимир, уредници:
Kанали дистрибуције у савременом банкарству

Издавач: Институт економских наука
стр. 199
ISBN 978-86-89465-34-1
COBISS.SR-ID 239538444
kontinuum nelikvidnosti17 MИНОВИЋ, Јелена:
Kонтинуум неликвидности

Издавач: Институт економских наука
стр. 241
ISBN 978-86-89465-30-3
COBISS.SR-ID 234971404
opportunities for inclusive17 ЂУРИЧИН, Соња, ЉУМОВИЋ, Исидора, СТЕВАНОВИЋ, Славица, уредници/editors:
Opportunities for Inclusive and Resilient Growth

Издавач: Институт економских нуака
стр. 196
ISBN 978-86-89465-29-7
COBISS.SR-ID 232204300
etika menad ljudskih resursa17 ХАНИЋ, Aзра:
Eтика менаџмента људских ресурса

Издавач: Институт економских наука
стр. 376
ISBN 978-86-89465-28-0
COBISS.SR-ID 229862668
Pravci strukturnih promena MИНОВИЋ, Јелена, БОДРОЖА, Душко, СТОШИЋ, Иван, ДРАШКОВИЋ, Божо, уредници:
Правци структурних промена у процесу приступања Европској унији

Издавач: Институт економских наука
стр. 440
ISBN 978-86-89465-26-6
COBISS.SR-ID 228137740

 

2016.
Book of Abstracts RADOVIĆ-MARKOVI, Mirjana, MALOVIĆ, Marko, DOMAZET, Ivana, CHOBANOVA, Rossitsa, уредници:
Impact of Economic Policies on Attaining Resilient Growth
Book of Abstracts

Издавач: Institute of Economic Sciences
стр. 130
ISBN 978-86-89465-25-9
COBISS.SR-ID 226809356
Finansijski rizik, neizvesnost i kriza

ЉУМОВИЋ, Исидора:
Финансијски ризик, неизвесност и криза

Издавач: Институт економских наука
стр. 141
ISBN 978-86-89465-24-2
COBISS. SR-ID 226488076

 Novi vek političke ekonomije

ВАСИЉЕВИЋ, Бранко, ДРАШКОВИЋ, Божо, уредници:
Нови век политичке економије

Издавачи: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука и Институт економских наука
стр. 521
ISBN 978-86-6425-008-5
COBISS.SR-ID 225240332

implementacija naucnih rez16

РАКИЋ ЖАРКОВИЋ, Јелена, СТАНКОВИЋ, Дејан, ЂУКИЋ, Михајло:
Имплементација научних ретултата у области друштвених наука у процесима креирања јавних политика у Србији

Издавач: Институт економских наука
стр. 76
ISBN 978-86-89465-22-8
COBISS.SR-ID 221980172

development compet eu wb16 РАДОВИЋ МАРКОВИЋ, Mирјана, ИЛИЕВА, Снежана, ANDREI, Jean-Vasile, уредници:
Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans

Издавач: Sofia University St. Kliment Ohridski, Бугарска
стр. 207
ISBN 978-954-07-4066-9
Meђународно финансирање и прекогранична улагања MАЛОВИЋ, Mарко:
Meђународно финансирање и прекогранична улагања

Издавач Институт економских наука
стр. 194
ISBN 978-96-89465-23-5
COBISS.SR-ID 221254412

 

mladi istrazivaci KРСТИЋ, Немања, ПУДАР ДРАШКО, Газела, РАДОВАНОВИЋ, Бојана:
Студија 4. Студијски програм и неформално образовање из перспективе младих истраживача
Електронско издање

Издавач: Институт економских наука
стр. 61
ISBN 978-96-89465-21-1
COBISS.SR-ID 220498188
mladi istrazivaci КЛЕУТ, Јелена, ОЦОКОЉИЋ, Слободан, РАДОВАНОВИЋ, Бојана:
Студија 3. Механизми подршке и услови за рад младих истраживача у друштвеним наукама
Eлектронско издање

Издавач: Институт економских наука
стр. 57
ISBN 978-86-89465-20-4
COBISS.SR-ID 220502796
 Book of Abstracts RADOVIĆ MARKOVIĆ, Mirjana, ILIEVA, Snezhana, VUNJAK, Nenad, editors:
Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans
Book of Abstracts

Издавачи: Institute of Economic Sciences, Faculty of Economics Subotica, University of Novi Sad, Sofia Univesity St. Kliment Ohridski
стр. 88
ISBN 978-86-89465-19-8
COBISS.SR-ID 219152396

 Predlog mera javnih politika

СТОШИЋ, Иван, МАЛОВИЋ, Марко, ЗУБОВИЋ, Јован, ДОМАЗЕТ, Ивана, уредници:
Предлог мера јавних политика у области спровођења структурних промена у Србији

Издавач: Институт економских наука
стр. 36
ISBN978-86-89465-18-1
COBISS.SR-ID 217307404

strukturne_promene_u_srbiji15

СТОШИЋ, Иван, главни уредник:
Структурне промене у Србији - досадашњи резултати и перспективе

Издавач: Институт економских наука
стр. 564
ISBN 978-86-89465-17-4
COBISS.SR-ID 215319564

toward green economy15

RADOVIC-MARKOVIC, Mirjana, NIKITOVIC, Z., JOVANCEVIC, D., editors:
Toward Green Economy: Opportunities and Obstacles for Western Balkan Countries

ISBN: Hardcover 978-1-5035-3294-6
Softcover 978-1-5035-3295-3
eBook 978-1-5035-3296-0

mladi_istrazivaci

ПУДАР ДРАШКО, Газела, КРСТИЋ, Немања, РАДОВАНОВИЋ, Бојана::
Студија 2: Студирање у иностранству и повратак у Србију
Електронско издање

Издавач: Институт економских наука
стр. 48
ISBN 978-86-89465-15-0 1
COBISS.SR-ID 213293580

mladi_istrazivaci

ОЦОКОЉИЋ, Слободан, КЛЕУТ, Јелена, РАДОВАНОВИЋ, Бојана:
Студија 1: Услови рада и статус младих истраживача на универзитетима, институтима и у невладином сектору
Електронско издање

Издавач: Институт економских наука
стр. 48
ISBN 978-86-89465-16-7
COBISS.SR-ID 213289740

 

problemi_deindustrijalizacije_u_srbiji14

ДРАШКОВИЋ, Божо, АЛЕКСИЋ, Весна, МИНОВИЋ, Јелена:
Проблеми деиндустријализације у Србији

Издавач: Институт економских наука
стр. 211
ISBN 978-86-89465-14-3
COBISS.SR-ID 212296716

teorija_novca_monetarna_politika14

MАЛОВИЋ, Mарко:
Теорија новца и монетарна политика у малој отвореној привреди

Издавач: Институт економских наука
стр. 210
ISBN 978-86-89465-13-6
COBISS.SR-ID 2079155

deindustrijalizacija_u_srbiji14

ДРАШКОВИЋ, Божо, редактор::
Деиндустријализација у Србији
Могућности ревитализације индустријског сектора


Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. 727
ISBN 978-86-89465-12-9
COBISS.SR-ID 207524364

razvoj_privatnog_sektora14

РАДОВИЋ-МАРКОВИЋ, Мирјана, ГРОЗДАНИЋ, Радмила, ЈЕВТИЋ, Горан:
Развој приватног сектора у земљама западног Балкана у поређењу са ЕУ

Издавач: Институт економских наука и Национална агенција за регионални развој
стр. 196
ISBN 978-86-890465-11-2(IEN)
COBISS.SR-ID 204154380

contemporary_trends_prospects14

Biljana Angelova, Dubravka Jurlina Alibegović, Srdjan Redžepagić, editors:
Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery

Издавач: CEMAFI International, Nice, France
стр. 784
ISBN 978-2-95-44508-5-8

virtual_organisation14

Mirjana Radovic Markovic, Vesna Baltezarevic, Radoslav Baltezarevic, Dušan Markovic:
Virtual Organisation and Motivational Business Management

Издавачи: Alma Mater Europaea - Evropeki center Maribor and Institute of Economic Sciences, Belgrade
стр. 214
ISBN 978-961-93493-7-3
COBISS 274297344

analiza_ocena_konkurentnosti_privrede_srbije13

ЂУРИЧИН, Соња, СТЕВАНОВИЋ, Славица, БАРАНЕНКО, Елена:
Анализа и оцена конкурентности привреде Србије

Издавач: Институт економских наука
стр. 196
ISBN 978-86-890465-09-9
COBISS.SR-ID 203785996

korporativno_restrukturiranje13

Наруџбеница

ЕРИЋ, Дејан, СТОШИЋ, Иван:
Корпоративно реструктурирање

Издавачи: Институт економских наука, Београдска банкарска академија и "Чигоја штампа"
стр. XVIII, 521
ISBN 978-86-89465-07-5
COBISS.SR-ID 203895820

economoc_Sciemce_on_crossroad13

STOŠIĆ, Ivan, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, HANIĆ, Hasan, ANDRADE, Joao Sousa, BERTHOMIEU, Claude, editors:
Economic Sciences on the Crossroad

Издавач: Институт економских наука
стр. XII, 681
ISBN 978-86-89465-10-5
COBISS.SR-ID 203893004

55_godina_ien

55 година Института економских наука
1958 - 2013


Издавач: Институт економских наука
стр. 156
ISBN 978-86-89465-08-2
COBISS.SR-ID 202937100

monetary_rules_their_importance13

MIRDALA, Rajmund, SINIČAKOVA, Marianna, et al.:
Monetary Rules and Their Importance in Context of Monetary Union and Economic Crisis

Издавач: Институт економских наука
стр. 167
ISBN 978-80315-99-7

uprav_resursima_zasticenih_podrucja_u_srbij13

ДРАШКОВИЋ, Божо:
Управљање ресурсима заштићених подручја у Србији
- Специјални резервати природе Засавица, Увац Стари Бегеј Царска Бара
-


Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. 363
ISBN 978-86-89465-05-1
COBISS.SR-ID 201142796

istrazivanja_u_oblasti_dr13

СТОШИЋ, Иван, РАДОВАНОВИЋ, Бојана, ЂУКИЋ, Михајло, редактори:
Истраживања у области друштвених наука у Србији:
преглед стања, карактеристични проблеми и препоруке


Издавач: Институт економских наука
стр. 151
ISBN 978-86-89465-04-4
COBISS.SR-ID 197923340

bilten_2012

Билтен Института економских наука - 2012. година -

Издавач: Институт економских наука
стр. 160

savremeno_upravljanje_finansijama13

АЛИХОЏИЋ, Алмир, ПЛАКАЛОВИЋ, Ново:
Савремено управљање финансијама - са примјеном у EXCEL-у

Издавач: Институт економских наука
стр. 533
ISBN 978-86-89465-03-7
COBISS.SR-ID 197693708

women_and_entrepreneurship13

ALECCHI AVOLIO, Beatrice, RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:
Women and Entrepreneurship: Female Durability, Persistence and Intuition at Work

Издавач: Gower Publishing Limited and Ashgate, England
стр. 182
ISBN 9781409466185 (hbk)
ISBN 9781409466192 (ebk - PDF)
ISBN 9781409466192 (ebk - ePUB)

[online наруџбеница]

managing_structural_changes

ANDRADE, João Sousa, SIMOES Masrta C.N., STOŠIĆ, Ivan, ERIĆ, Dejan, HANIĆ, Hasan, editors:Managing Structural Changes
Trends and Requirements


Издавач: Faculty of Economics of the University of Coimbra, Portugal
стр. 658
ISBN 978-972-9344-06-0

european integration process12

TEIXEIRA, Paulino, DUARTE António Portugal, REDŽEPAGIĆ Srdjan, ERIĆ, Dejan, ANDREJEVIĆ Saša, editors:
European Integration Process in Western Balkan Countries

Издавач: Faculty of Economics of the University of Coimbra, Portugal
стр. 740
ISBN 978-972-9344-05-3

eko_evropske_perspektive_zemalja_zapadnog_balkana

ПЕНЕВ, Славица:
Економске и европске перспективе земаља Западног Балкана

Издавачи: Vestminsterska fondacija za demokratiju (WFD), Регионална мрежа парламентарних одбора за економију
и финансије земаља Западног Балкана, Економски факултет из Сарајева, Институт економских наука из Београда
стр. 159
ISBN 978-86-89465-01-3
COBISS.SR-ID 196054284

ekonomski_aspekti_eko_politike12

ДРАШКОВИЋ, Божо, редактор:
Економски аспекти еколошке политике

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. VIII, 545
ISBN 978-86-80315-98-0(IEN)
COBISS.SR-ID 195386636

finansijska_trzista_u_uslovima_krize

Наруџбеница

ЕРИЋ, Дејан Д., ЂУКИЋ, Малиша Ђ.:
Финансијска тржишта у условима кризе

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. XVI, 404
ISBN 978-86-80315-96-6(IEN)
COBISS.SR-ID 195395596

alternative_za_unapredjenje12

БЕРАХА, Исидора:
Алтернативе за унапређење развоја кластера малих и средњих предузећа у Србији

Издавач: Институт економских наука
стр. 219
ISBN 978-86-80315-97-3
COBISS.SR-ID 19469446

uloga_parlamenta

ПЕНЕВ, Славица, БЕРАХА, Исидора, уредници:
Улога парламената у процесу одлучивања о приоритетима: смањње јавних рошкова или стимулисање економијe

The Role
of Parliaments in the Process of Deciding on Priorities: Cutting Public Spending or Stimulating Economy

Издавачи: Народна скупштина Републике Србије, Канцеларија Фридрих Еберт фондације у Београду и Институт економских наукa
стр. 147, 156
ISBN 978-86-80315-95-9
COBISS.SR-ID 191893004

the_role _inspections_enforcement12

МАРУШИЋ, Андреја, ПЕНЕВ, Славица:
The Role of Inspectionc in the Enforcement of Legislation with Main Focus on Business Related Inspections in Serbia

Издавачи: Balkan Center for Regulatory Reform, USAID Business Enabling Project и Институт економских наука
стр. 175
ISBN 978-86-915841-0-8(BCRR)
COBISS.SR-ID 192247052

finansiranje_msp_u_srbiji

Narudžbenica

ЕРИЋ, Дејан, БЕРАХА, Исидора, ЂУРИЧИН, Соња, КЕЦМАН, Наташа, ЈАКИШИЋ, Божана:
Финансирање малих и средњих предузећа у Србији

Издавачи: Привредна комора Србије и Институт економских наука
стр. 309
ISBN 978-80315-94-2(IEN)
COBISS.SR-ID 192423180

new_chall_changing_labour_markets12

ЗУБОВИЋ, Јован, ДОМАЗЕТ, Ивана, уредници:
New Challenges in Changing Labour Markets

Издавач: Институт економских наука
стр. VIII, 401
ISBN 978-80315-93-5
COBISS.SR-ID 190421772

bilten_ien2011

Билтен Института економских наука - 2010 година -

Издавач: Институт економских наука
114 стр.

analiza_poslov_moguc_izlazak12

ЂУРИЧИН, Соња:
Анализа пословања и могућности изласка предузећа из зоне губитка

Издавач: Институт економских наука
стр. XIV, 204
ISBN 978-86-80315-92-8
COBISS.SR-ID 189392396

marketing_kom_fin_org12

ДОМАЗЕТ, Ивана:
Маркетинг комуникације финансијских организацијa

Издавач: Институт економских наука
стр. 239
ISBN 978-86-80315-91-1
COBISS.SR-ID 1867431

nature_of_entrepreneurship12

RADOVIĆ MARKOVIĆ, Mirjana, SALAMZADEH, Aidin:
THE NATURE OF ENTREPRENEURSHIP: Entrepreneurs and Entrepreneurial Activities

Издавач: Lap Lambert Academic Publishing, Germany
ISBN-13: 9783659143113
ISBN-10: 3659143111
EAN: 9783659143113

impact_og_global12

RADOVIC-MARKOVIC, Mirjana:
Impact of Globalization on Organizational Culture, Behaviour and Gender Role

Издавач: VInformation Age Publishing, Inc., SAD
ISBN 978-1-61735-695-7 (pbk.)
ISBN 978-1-61735-694-4 (hbk)

contemporary_issues_integration11

ŠALEJ, Štefan Bogdan, ERIĆ, Dejan, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, STOŠIĆ, Ivan. editors:
Contemporary Issues in the Integration Processes of Western Balkan Countries in the European Union

Издавач: International Center for Promotion Enterprises, Ljubljana, Slovenija у сарадњи са Институтом економских наука
стр. 503
ISBN 978-961-93203-0-3

eko_analiza_uvodjenja_romskih11

ДИНКИЋ, Миросинка, БРАНКОВИЋ, Александра:
Економска анализа увођења ромских здравствених медијатора у систем јавних здравствених установа у Србији

Издавач: Институт економских наука
стр. IX, 153
ISBN 978-86-80315-898
COBISS.SR-ID 188137484

javno_priv_partnerstvo11

СРЕДОЈЕВИЋ, Слађана Г.:
Јавно-приватно партнерство

Издавачи: Архипелаг и Институт економских наука
стр. 216
ISBN 978-86-86933-85-0
COBISS.SR-ID 180533260

ucenicke_zadruge11

ДИНКИЋ, Миросинка, ОГЊЕНОВИЋ, Косовка, БРАНКОВИЋ, Александра:
Ученичке задруге и проширена делатност у циљу повећања квалитета образовања и веће социјалне укључености школске деце у Републици Србији: Србија, земље Европске уније и земље у окружењу

Издавач: Институт економских наука
стр. 170
ISBN 978-86-80315-87-4
COBISS.SR-ID 187396620

ekonomsk_imperijalizam11

Narudžbenica

BRUNET, Antonio, GUICHARD, Jean-Paul:
Економски империјализамХегемонијске тежње Кине

Превод

Издавач: Институт економских наука
стр. 198
ISBN 978-86-80315-88-1

managing_a_business

ERIĆ, Dejan, KOŠCIELNIAK Helena, NOWODZÑSKU, Pawel, editors:
Managing a Business
- Strategic Management


Издавач: Институт економских наука
стр. 263
ISBN 978-86-80315-85-0

aktivne_mere_na_trzistu_rada_i_pitanje_zaposl11

ЗУБОВИЋ, Јован, уредник:
Активне мере на тржишту рада и питања запослености

Издавач: Институт економских наука
стр. 685
ISBN 978-86-80315-96-7
COBISS.SR-ID 183239948

bilten_ien2010_eng

Билтен Института економских наука - 2010 година -

Издавач: Институт економских наука
стр. 117

management_dynamics_in_new_economy

RADOVIC-MARKOVIC, Mirjana, OMALAJA, Muhammed:
Management Dynamics in the New Economy

Издавач: VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrucken, Germany
стр. 389
ISBN-10: 3639372379
ISBN-13: 978-3639372372

[onine наруџбеница]

org_behaviour_and_culture11

RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana, редактор и аутоr:
Organizational Behaviour and Culture: Globalization and the Changing Environment of Organizations

Издавач: VDM Verlag Dr. Müller e.K.;Saarbrucken, Germany
стр. 356
ISBN 978-3-639-35923-7

progress_in_trans_reform_imp_in_serbia

ПЕНЕВ, Славица, МАРУШИЋ, Андрејa:
Progres In Transition and Reform Implementation in Serbia Comparing To the Other Western Balkan Countries

Издавач: International Finance Corporation
стр. 157
ISBN 978-86-909925-4-6, COBISS.SR-ID 182845708

serbia_eu_econom_lessonsm

RADOVIĆ-MARKOVIĆ. Mirjana, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, ANDRADE, João Sousa, TEIXEIRA, Paulino, editors:
Serbia and the European Union: Economic Lessons from the New Member States

Издавач: University of Coimbra - Faculty of Economics, Coimbra, Portugal
у сарадњи са Институтом економских наука и Београдском банкарском академијом
стр. 406
ISBN 978-972-9344-03-9

 

 

global_crisis_in_cee10 GRABARA, Janusz, SKOWRON-GRABOWSKA, Beata, HANIĆ, Hasan, ERIĆ, Dejan, editors:

Global Crisis in the Central-Eastern European Region - Influence on Finanacial Systems and Small and Medium-Sized Enterprises

Издавач: Czestochowa University of Technology, Poljska
у сарадњи са Београдском банкарском академијом и Институтом економских наука
стр. 274
ISBN 978-83-81118-53-4

Influence of global eco crisis10 Scaron;OLTES, Vincent, HANIĆ, Hasan, ERIĆ, Dejan, editors:

Influence of Global Economic Crisis on CEE Region - Possible Way Out

Издавач: Technical University of Košice, Economics Faculty, Košice, Slovacia
у сарадњи са Београдском банкарском академијом и Институтом економских наука
стр. 206
ISBN 978-80-553-0431-1

female_entrepren_local_10 RADOVIĆ MARKOVIĆ, Mirjana, SILVER KYARUZI, Imani:

Female Entrepreneurship and Local Economic Growth

Издавач: Indo American Books, Delhi, India

econ_growth_develop_serbia_new_model

ХАНИЋ, Хасан, NGOMAI, Stephane, et al., editors:
Economic Growth and Development of Serbia New Model

Издавачи: Београдска банкарска академија и Институт економских наука
стр. 473
ISBN 978-96-7852-027-3
COBISS.SR-ID 177342476

kraj_privatizacije10

ДРАШКОВИЋ, Божо, редактор:
Крај приватизације: последице по економски развој и незапосленост у Србији

Издавач: Институт економских наука, Београдска банкарска академија и Савез самосталних синдикатa
стр. 358
ISBN 978-86-80315-84-3 (IEN)
COBISS.SR-ID 175510028

razvoj_privrede_ulaganjima_u_ljresurse10

ЗУБОВИЋ, Јован:
Развој привреде заснован на улагањима у људске ресурсе и страним инвестицијама

Издавач: Институт економских наука
стр. XX, 243
ISBN 978-86-80315-83-89
COBISS.SR-ID 17527612

bulletin_ien2009_engfr

Билтен Института економских наука - 2009 -

Издавач: Институт економских наука
стр. 70

menadzment_integracionih_odnosa10

 ПОПОВИЋ, Ненад, ЈАШКО, Ондреј, ПРОКИЋ, Слободан:
Менаџмент интеграционих односа

Издавачи: "Српски економски форум" и Институт економских наука
стр. VIII, 391
ISBN 978-86-88301-01-5
COBISS.SR-ID 176907788 

 

 

fin_sys_int_balkan09 BERTHOMIEU, Claude, GUICHARD, Jean-Paul, ERIĆ, Dejan, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, editors:

Financial Systems Integration of Balkan Countries in the European Financial System:
Impact of Global Financial Crisis


Издавачи: Универзитет у Ници - Софија Антиполис, Ница и Институт економских наука
уз подршку
Министарства међународних односа и европских интеграција Републике Француске и Министарства за науку и технолошки развој РС
стр. VIII, 172
ISBN 978-2-7466-1290-7
EAN 9782746612907

struk_promene_perform_bank_sr09

ВУКОВИЋ, Властимир:
Структурне промене и перформансе банкарства Србије

Издавач: Институт економских наука
стр. 219
ISBN 978-86-80315-82-9
COBISS.SR-ID 171501068

preduzetnitvo09

РАДОВИЋ-МАРКОВИЋ, Мирјана:
Предузетништво: врсте предузетништва и предузетникa

Издавач: Институт економских наука
стр. 274
ISBN 978-86-80315-81-2
COBISS.SR-ID 169413132

business_oppor_in_serbia

CANTINO, Valter, HANIĆ, Hasan, DUTTO, Giuseppe, et al., editors:
Business Opportunities in Serbia: the Case of Italian Business Sector and Role of Management Education

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. 315
ISBN 978-86-7452-025-9
COBISS.SR-ID 168911884

privatni_investicioni_fondovi

СТЕФАНОВИЋ, Никола:
Приватни инвестициони фондови - врсте, организација и пословање на брзорастућим тржиштима

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. XII, 291
ISBN 978-86-80315-80-5
COBISS.SR-ID 167195916

vcantino_book CANTINO, Valter:
Корпоративно управљање, мерење перформанси и нормативна усаглашеност система интерне контроле


Превод

Издавачи: Институт економских наука, Београдска банкарска академија и Дата статус
стр. XII, 231
ISBN 978-86-7478-082-4
COBISS.SR-ID 167914764

women_entrepreneurs09 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:

Women Entrepreneurs: New Opportunities and Challenges

Издавач: Indo American Books, Delhi, India
ISBN 8189617834

the_new_economy09 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana, ERIĆ, Dejan, HANIĆ, Hasan, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, STOŠIĆ, Ivan, editors:

The New Economy: Challengies, Opportunities and Choices Introduction

Издавач: Indo American Books, Delhi, India
стр. 385
ISBN 8189617788

[online наруџбеница]

female_entrepren_local_economic_growth09 KYARUZI, Imani Silver, RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana, editors:

Female Entrepreneurship and Local Economic Growth: A Case of Countries in Transition

Издавач: Outskirts Press, Inc. Denver, Colorado
ISBN 978-1-4327-4755-8

 

 

modern_manag08 Omolaja, M.A., RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:

Modern Management: Concept & Topisal issues

Издавач: Aardvark Global Publishing, Salt Lake City, SAD
стр. 574
ISBN 13: 978-1-4276-3508-2

map_m Филм о Институту економских наука
challenges_ec_sci

GUICHARD, Jean-Paul, CANTINO, Valter, DUTTO, Giuseppe, et al., editors:
Challenges of Economic Sciences in the 21st Century

Издавач: Institute of Economic Sciences
стр. XII, 811
ISBN 978-86-80315-79-9
COBISS.SR-ID 155984396

fin_systems_integration

BERTHOMIEU, Claude, REDŽEPAGIĆ, Srdjan, editors:
Financial Systems Integration of Balkan Countries in the European Financial System

Издавач: Institute of Economic Sciences
стр. VI, 239
ISBN 978-86-80315-78-2
COBISS.SR-ID 155628044

trziste_bankarskih_proizvoda_usluga08

ХАНИЋ, Хасан, ВУКОВИЋ, Властимир, редакторi:
Тржиште банкарских производа и услуга у Србији и земљама у окружењу

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. VI, 367
ISBN 978-86-7852-020-4
COBISS.SR-ID 153841932

50_godina_ienm

50 година Института економских наука у Београду (1958-2008)

Издавач: Институт економских наука
стр. VIII, 269
ISBN 978-86-80315-76-8
COBISS.SR-ID 152957196

challenges_eco_sci08

GUICHARD, Jean-Paul, CANTINO, Valter, DUTTO, Giuseppe, et al., editors:
Challenges of Economic Sciences in the 21st Century

Електронско издање
стр. X, 849
ISBN 978-86-80315-71-3
COBISS.SR-ID 153961996

tp_izabrani_radovi08

БАЈИЋ, Војислав, ЈОВАНОВИЋ, Михаило, МИНИЋ, Јелица, et al., редакторi:
Томислав Поповић - Изабрани радови

Издавач: Институт економских наука
стр. XIV, 202
ISBN 978-86-80315-75-1
COBISS.SR-ID 149765900

trz_strukture_zastita_konk08

ДРАШКОВИЋ, Божо, ВУКОВИЋ, Властимир, редактори:
Тржишне структуре и заштита конкуренције - искуства земаља у транзицији

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. VI, 303
ISBN 978-86-80315-77-5
COBISS.SR-ID 153400332

reg_infra08

КОСТИЋ, Душан М.:
Регионална инфраструктура и продуктивност услужних организација

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. XI, 314
ISBN 978-86-80315-74-4
COBISS.SR-ID 149222668

 

entrepreneurship07 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:

Entrepreneurship

Издавач: Akomai University, ICEA and Prentice Consult
стр. 295
ISBN 978-1-60530-834-0

women_entre07 RADOVIĆ-MARKOVIĆ, Mirjana:

The Perspective of Women's Entrepreneurship in the Age of Globalisation Contents

Издавач: Information Age Publicating, Inc., Charlotte, NC, SAD
стр. 212
ISBN-13 978-1-59311-7696 (pbk.)
ISBN-13: 978-1-59311-770-2 (hardcover)

uvod_eko_kultura

МИЛИНКОВИЋ ФИМОН, Драган:
Увод у економику културe

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. VII, 240
ISBN 978-86-80315-70-6
COBISS.SR-ID 145913100

sm_u_agrobiznisu

ЕРИЋ, Дејан, СТОШИЋ, Иван, БРЊАС, Звонко:
Стратегијски менаџмент у агробизнису

Издавач: Институт економских наука
стр. VIII, 178
ISBN 978-86-80315-69-0
COBISS.SR-ID 145357068

noimage

ЛОПАНДИЋ, Душко:
Реформа Европске уније, Западни Балкан и Србија

Електронско издање

стр. 104

trziste_osiguranja

ХАНИЋ, Хасан, редактор:
Тржиште осигурања у Србији - стање и перспективе -

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. VI, 154
ISBN 978-86-7852-011-2
COBISS.SR-ID 142092044

 

stanje_srbije

ДРАШКОВИЋ, Божо, редактор:
Стање и перспективе привреде Србије

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. VI, 473
ISBN 86-80315-68-0
COBISS.SR-ID 136841740

pruga_beograd_bar06

ДОКИЋ, Мирко:
Пруга Београд Бар и прикључне пругe

Издавачи: Институт економских наука
стр. 352
ISBN 86-7236-036-2 (ECPD)
COBISS.SR-ID 130003498

 

kompleksni_problemi_saobracaja95

ДОКИЋ, Мирко, ДОКИЋ, Милоје:
Комплексни проблеми саобраћаја

Издавач: Институт економских наука
стр. 439
ISBN 86-80315-65-4
COBISS.SR-ID 123430156

privatizacija_banaka

ХАНИЋ, Хасан, Ђукић, Ђорђе, редактори:
Приватизација банака у Србији

Издавачи: Институт економских наука и Београдска банкарска академија
стр. V, 159
ISBN 86-80315-65-6
COBISS.SR-ID 124243724

uprav_ljudskim_resursima

МАКСИМОВИЋ, Маријана:
Управљање људским ресурсима у међународном пословању - стратешки приступ -

Издавач: Институт економских наука
стр. XIV, 205
ISBN 86-80315-62-1
COBISS.SR-ID 115558924

saobracajna_infrastruktura03

ДОКИЋ, Mирко:
Саобраћајна инфраструктура

Издавач: Институт економских наука
стр. 225
ISBN 86-80315-66-4

oecd_srj02

OECD:
Савезна Република Југославија - Економски преглед

стр. 91
ISBN 86-80315-57-3

strategija_inv_preduzeca02

ЦВЕТКОВИЋ, Наташа:
Стратегија инвестиција предузећa

Издавач: Институт економских наука
стр. 327
ISBN 86-80315-54-0
COBISS-ID 98168588

savremeni_strategijski_menadz02

МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило:
Савремени стратегијски менаџмент
Друго издање

Издавач: Институт економских наука
стр. XV, 634
ISBN 80-80315-56-7
COBISS-ID 101677580

noimage

ДОКИЋ, Мирко:
Валоризација железничког транспортног сустема Београд-Бар

Издавач: Институт економских наука
стр. 271
ISBN 86-80315-53-2

 

bela_knjiga01

Бела књига - Припрема придружених земаља централне и источне Европе за интеграцију у унутрашње тржиште Уније
Превод

Издавач: Институт економских наука
стр. XV, 489
ISBN 0254-1475
COM (95) 163/2 завршни документ
EN 01 01
Каталошки број: CB-CO-95-215-EN-C
ISBN 92-77-88989-6

prilagodjavanje_promenama01

ЂУРИЋ, Зденка:
Прилагођавање променама - услов успешности

Издавач: Институт економских наука
стр. 178
ISBN 86-80315-51-6

trgovina_u_srbiji01

КОСТИЋ, Душан М.:
Трговина у Србији: стратегија регионалног развоја

Издавач: Институт економских наука
стр. 243
ISBN 86-80315-50-6

izazovi_marketinga_u_posti01

МИЛОВАНОВИЋ, Милашин:
Изазови маркетинга у пошти и телекомуникацијама

Издавач: Институт економских наука
стр. 677
ISBN 86-7038-021-8

menadz_prodaje01

ГАШОВИЋ, Милан:
Менаџмент продаје

Издавач: Институт економских наука
стр. 282
ISBN 86-80315-49-4

uloga_drzave00

ПЕТРОВИЋ, Миленко:
Улога државе у савременој тржишној привреди

Издавач: Институт економских наука
стр. 145
ISBN 86-80315-48-6

medjunarodna_ekonomija00

ЂУРИЋ, Драгана, ПРЕКАЈАЦ, Зора, ВИДАС-БУБАЊА, Маријана:
Међународна економија

Издавач: Институт економских наука
стр. XII, 392
ISBN 86-80315-47-8

menadz_rizicima00

ПЕТРОВИЋ, Перо:
Менаџмент ризицима на тржишту капитала

Издавач: Институт економских наука
стр. 182

kako_privuci00

ВИДАС-БУБАЊА, Маријана, редактор:
Kако привући страни капитал у привреду Југославије

Издавач: Институт економских наука
стр. VII, 98
ISBN 86-80315-44-3
ID=82640140

izazovi_razvoja99

ПЕТРОВИЋ, Миленко, редактор:
Изазови развоја на прелазу у XXI век

Издавач: Институт економских наука
стр. XVI, 409
ISBN 86-80315-42-7
ID=70558220

noimage

ЂУРИЋ, Драгана:
Финансијски менаџмент

Издавач: Институт економских наука
стр. 276
ISBN 86-80315-43-5

metode_determinate_sdi

ВИДАС-БУБАЊА, Маријана:
Mетоде и детерминанте страних директних инвестицја

Издавач: Институт економских наука
стр. X, 395
ISBN 86-80315-41-9
ID=67125260

ekonomija_prirodnog_kapitala

ДРАШКОВИЋ, Божо, редактор:
Економија природног капитала: вредновање и заштита природних ресурса
Издавач: Институт економских наука
стр. 430

how_to_support_smes98

МИНИЋ, Јелица, ДЕНДА, Александар, editors:
How to Support SME's in Yugoslavia

Издавачи: Институт економских наука, Европски покрет у Србији, Економска политика и Konrad Adenauer Stiftung
стр. 209

modni_marketing98

ГАШОВИЋ, Милан:
Модни маркетинг

Издавачи: Институт економских наука и International Marketing Agency
стр. X, 256
ISBN 86-80315-40-0

sirc97

СИРЦ, Љубо:
Да ли је критика самоуправљања још увек актуелна?
Превод

Издавачи: Институт економских наука и Institute for Post-communist Countries, London
стр. XXVI, 164
ISBN 86-80315-34-6
ID=54294540

tranzicija_realnog_i_fin_sektora97

ЗЕЦ, Миодраг, ЖИВКОВИЋ, Бошко:
Tранзиција реалног и финансијског секторa

Издавач: Институт економских наука
стр. 287
ISBN 86-80315-33-8

eu_enlargement97

MINIĆ, Jelica, editor:
EU Enlargement: Yugoslavia and the Balkans

Издавачи: Институт економских наука, Европски покрет у Србији, Економска политика и Konrad Adenauer Stiftung
стр. 201
ISBN 86-80315-33-8

information_techno_challenges97

КOTLICA, Slobodan:
Information Technology Challenges to Yugoslav Economy

Издавач: Институт економских наука
стр. 117
ISBN 86-80315-37-0
ID=57742348

rezultati_urugvajske_runde96

Светска трговинска организација:
Резултати Уругвајске рунде мултилатералних трговинских преговорa

Превод
Издавач: Институт економских наука
стр. XXI, 515
ISBN 86-80315-24-9
ID=45273612

yu_eu_past_future96

POPOVIĆ, Тomislav, КOVAČ, Оskar:
Yugoslavia and the European Union: The Past and the Future

Издавач: Институт економских наука
стр. IX, 187
ISBN 86-80315-26-5
ID=46444558

sto96

Светска трговинска организација:
Светска трговинска организација: правила за будућност

Издавач: Институт економских наука
стр. XIII, 63
ISBN 86-80315-27-3
ID=46290444

ekonomija_i_prosperitet96

GWARTNEY, James D., STROUP, Richard L.:

Економија и просперитет: шта свако треба да зна о тржишној економији

Превод

Издавач: Институт економских наука
стр. 111
ISBN 86-80315-25
ID=45336332

osnove_tranzicije96

ПОПОВИЋ, Томислав:
Oснове транзиције и програм приватизације (Случај Југославије)

Издавач: Институт економских наука
стр. VIII, 134
ISBN 86-80315-28-1
ID=49891084

ju_i_sto96

ПОПОВИЋ, Томислав, редактор:
Jугославија и Светска трговинска организација: услови и могућности укључивања у светски трговински систем

Издавач: Институт економских наука
стр. 228
ISBN 86-80315-30-3
ID=47414012

basic_transition_privatization96

POPOVIĆ, Тomislav:
The Basis of Transition and Privatization Programme (The Yugoslav Case)

Издавач: Institute of Economic Sciences
стр. 156
ISBN 86-80315-28

informaciono_tehno_paradigma96

КОТЛИЦА, Слободан:
Информационо технолошка парадигма и економски развој

Издавач: Институт економских наука
стр. IV, 261
ISBN 86-80315-32-X
ID=49741836

polozaj_uloga_javnih_pred95

МИЛИСАВЉЕВИЋ, Момчило, редактор:
Положај и улога јавних предузећа у Србији

Издавач: Институт економских наука
стр. 323
ISBN 86-80315-19-2
ID=37426188

makroek_politika_nakon_sankcija95

ПОПОВИЋ, Томислав, СТАМЕНКОВИЋ, Стојан, редактори:
Макроекономска политика након санкција

Издавач: Институт економских наука
стр. 183
ISBN 86-80315-23-0
ID=43404044

noimage

ПОПОВИЋ, Томислав, СТАМЕНКОВИЋ, Стојан, редактор:
Макроекономска политика између конфликтних циљева и ограничених могућности

Издавач: Институт економских наука
стр. 246
ISBN 86-80315-20-6

noimage

КАНДИЋ, Војислав:
Франшизинг

Издавачи: Институт економских наука и Економска политика, Београд
стр. 306
ISBN 86-82071-05-3

strat_povratka_ju_na_svetsko_trziste

ПОПОВИЋ, Томислав, редактор
Стратегија повратка Југославије на светско тржиште

Издавач: Институт економских наука
стр. 199
ISBN 86-80315-13-3
ID=26005004

makroekonomska_stabilizacija94

СТАМЕНКОВИЋ, Стојан, ПОШАРАЦ, Александра, et al.:
Mакроекономска стабилизација: алтернативни приступ

Издавач: Институт економских наука
стр. 119
ISBN 86-80315-16-8
ID=28336908

noimage

ПОПОВИЋ, Томислав, СТАМЕНКОВИЋ, Стојан:
Економска драма Југославијe

Издавач: Институт економских наука
стр. 96
ISBN 86-80315-15-X
ID=26363660

position_strategy_serbia_in_new92

POPOVIĆ, Тomislav, editor:
The Position and Strategy of Serbia in the New European Order

Издавач: Институт економских наука
стр. 176
ISBN 86-8O315-06-0
5047820

polozaj_strat_srbije_u_novom92

ПОПОВИЋ, Томислав, редактор:
Положај и стратегија Србије у новом европском поретку

Издавач: Институт економских наука
стр. 138
ISBN 86-8O315-02-8
4007948

efektivna_zastita92

КОВАЧ, Оскар, редактор:
Ефективна заштита и конкурентност југословенских предузећа

Издавач: Институт економских наука
стр. XVII, 229
ISBN 86-80315-05-2
4712972

effective_protection92

KOVAČ, Oskar, editor:
Effective Protection and Competitiveness of the Yugoslav Economy

Издавач: Институт економских наука
стр. 231

monetarni_suverenitet92

ЂУРИЋ, Драгана:
Монетарни сувернитет: промене и ограничења

Издавач: Институт економских наука
стр. 163
ISBN 86-80315-01-X
3755788

kadrovi_trzisnoj_privredi92

РАДОВАНОВИЋ, Тихомир:
Кадрови у тржишној привреди

Издавач: Институт економских наука
стр. 114
ISBN 86-80315-03-6
4114956

organ_moderne_drzave

TULLOCK, Gordon:
Организација модерне федералне државe
Превод

Издавач: Институт економских наука
стр. 203
ISBN 86-7113-065-7
4654860

socijalni_problemi_srbije92

ПОШАРАЦ, Александра, РАТКОВИЋ, Марија, ВУКОТИЋ-ЦОТИЧ, Гордана:
Социјални проблеми Србије: сиромаштво, незапосленот, социјални трансфер

Издавач: Институт економских наука
стр. 214
ISBN 86-80315-11-7
5047820

finansijska_trzista92

ЂУКИЋ, Ђорђе, редактор:
Финансијска тржишта: структура и функционисање

Издавач: Институт економских наука
стр. 186
ISBN 86-80315-12-5
8453644

noimage

JОВОВИЋ, Дејан:
Међународни монетарни фонд: механизам, политика, реформа

Издавач: Институт економских наука
стр. 260
ISBN 86-80315-08-7

noimage

МИНИЋ, Јелица:
Новоиндустријализоване земље: путеви освајања међународне конкурентности

Издавач: Институт економских наука
стр. 304
ISBN 86-80315-10-9

Различите друге публикације као што су научни и истраживачки радови, програми, посбне студије и прегледи објављују се као интерни или јавности доступни материјали у ограниченом броју примерака. Библиотека Института има уговоре о позајмици и међу-библиотечкој размени са другим библиотекама и научним институцијама. За даље информације молимо обратите се:Јелена Дурлевић
Тел: +381 11 2629-960
Факс: +381 11 2181-471
E-mail: jelena.durlevic@ien.bg.ac.rs