Редакција часописа

jwe edboard

За издавача

Јован Зубовић, директор Института

Главни и одговорни уредник

Мирјана Радовић-Марковић, руководилац Центра за макроекономска истраживања ИЕН. Такође, главни и одговорни уредник часописа Economic Analysis који издаје ИЕН.
Предавала је на многим универзитетима укључујући: Akamai University, Fairlaigh Dickinson University (GVF), CalCampus, Pebble Hills University (сви у САД) и Технички факултет Универзитета у Крагујевцу. Држала је предавања из следећих области: "Women as Entrepreneurs", "Global Challenge", "Human Resource Management", "E-business", "Principles of Management", "Entrepreneurship" и "Organizational Behaviour".

Секретар Редакције

 • Eлена Јовичић, Институт економских наука, Србија

Уредници

 • Manuela Tvaronaviciene, Vilnius Gediminas Technical University, Business Management Faculty, Department of Enterprise Economics and Business Management, Lithuania
 • Neila Holland, Business and Entrepreneurship Professor, Stratford University, Baltimore Campus, United States of America
 • Beatrice Avolio, CENTRUM Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru
 • Aidin Salamzadeh, Faculty of Entrepreneurship, University of Teheran, Iran
 • Agota Giedrė Raišienė, Academic Association of Management and Administration (AVADA), Lithuania
 • Snezhana Ilieva, Department of Social, Work and Educational Psychology Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria
 • Imani Silver Kyaruzi, Department of Business, London Graduate School of Management, Great Britain
 • Hiroko Kawamoto Kesim, Ondokuz Mayis University, Turkey
 • Isaak Esema, Pebble Hills University, Nigeria Chapter, Nigeria
 • Nadia Abaoub Ouertani, Ecole Supériure de Commerce, Université de Manouba, Tunis

Уређивачки одбор

 • Vasileios Kallinterakis, Liverpool University, United Kingdom
 • Carmine D'Arconte, IUSM, Università degli Studi di Roma, Foro Italico, Italy
 • Dragos Simandan, Geography Department, Brock University, Canada
 • Raghu Bir Bista, Tribhuvan University, Nepal
 • Uday Kumar, Mangalore University, India
 • Радмила Грозданић, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Србија
 • Ивана Домазет, Институт економских наука, Србија
 • Muhammad Shoaib Farooq, Institute of Business and Management, University of Engineering and Technology, Lahore, Pakistan
 • Agrawal Reena, Jaipuria Institute of Management, Luckow, Uttar Pradesh, India
 • Душан Марковић, Београдска пословна школа, Србија
 • Brenda Nelson-Porter, Brigette’s Technology Consulting and Research Firm, United States
 • Sandro Serpa, University of the Azores, Portugal
 • Muhammad Omolaja, British-American University, Benin
 • Zsuzsanna Katalin Szabo, Faculty of Economics, Law and Administrative Sciences of Petru Maior University of Tîrgu Mureş, Romania
 • Aлмир Пестек, Eкономски факултет Универзитета у Сарајеву, Босна и Херцеговина
 • Boufeldja Ghiat, Faculty of Social Sciences, Oran University, Algeria
 • José G. Vargas-Hernández, University Center for Economic and Managerial Sciences, University of Guadalajara, Mexico
 • Zélia Breda, University of Aveiro, Portugal
 • Невен Видаковић, The University College Effectus – College for Law and Finance, Croatia
 • Antal Szabó, ERENET
 • Весна Балтезаревић, Универзитет Џон Незбит, Србија
 • Jовица Јовановић, Institute of Occupational Health, Faculty of Medicine, University of Niš, Србија
 • Veland Ramadani, Department of Entrepreneurship, South-East European University, Faculty of Business and Economics, FYR of Macedonia
 • Emine Demiray, Anadolu University, Turkey
 • Brahmi Mohsen, Department of Business Administration IAE G. Pau Institute Campus Scientific, Tunis
 • Mилош Вучековић, Универзитет Сингидунум, Србија
 • Весна Алексић, Институт економских наука, Србија
 • Звонко Брњас, Институт економских наука, Србија
 • Исидора Бераха, Институт економских наука, Србија
 • Соња Ђуричин, Институт економских наука, Србија
 • Зорана Никитовић, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Србија
 • Оља Мунитлак Ивановић, Институт ексономских наука, Србија
 • Слађана Вујичић, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Србија

 

Издавачки одбор

 • Jован Зубовић, Институт економских наука, Србија
 • Иван Стошић, Институт економских наука, Србија
 • Aлександра Брадић-Мартиновић, Институт економских наука, Србија
 • Божо Драшковић, Институт економских наука, Србија