Часопис Женско предузетништво

 

JWE
   Информације о часопису

      Издавач: Институт економских наука

      Главни и одговорни уредник: проф. др Мирјана Радовић-Марковић

      Период излажења: два пута годишње

      ISSN 1821-1283

      COBISS.SR-ID 157987852

   Kонтакт информације

      Змај Јовина 12, 11000 Београд, Србија

      jweoffice@ien.bg.ac.rs

 

infoРеч главног и одговорног уредника

infoPublication Ethics of Journal of Women's Entrepreneurship and Education (JWE)

infoНаруџбеница

Часопис "ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ОБРАЗОВАЊЕ" (Journal of Women's Entrepreneurship and Education - JWEE) има за циљ да подстакне будуће ауторе у овој области. Он ставја акценат на новим и релеватним истраживањима, доприносећи тако високом квалитету својих радова, унапређењу постојећих знања у области предузетништва и бизниса. Његова оригиналност се огледа у јединственом и интердисциплинарном приступу, који може да буде прихватљив од стране широког круга читалаца. Намењен је онима који креирају политику предузетништва, истраживачима, студентима и професорима, као и свим осталим стручњацима из домена женског предузетништва и образовањаa.

У оквиру 4. годишње конференције ЕРЕНЕТ промовисан је часопис "Женско предузетништво и образовање" чији је издавач ИЕН.

Часопис "Женско предузетништво и образовање" своје постојање базира на значају, који жене предузетнице и њихови бизниси имају у многим земљама широм света, где чине окосницу тамошњих економија.

Часопис се штампа од 2009. године у пдф и штампаној верзији као и часопис Economic Analysis и излази два пута годишње.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уврстило је часопис JWEE у листу домаћих научних часописа за 2012. године. Часопис се категоризују са М52.

Индекс/листа

Један аутор може на објави само један рад годи&сцарон;ње у часопису. То подразумева да је тај рад добио позитивну рецензију оба рецензента и да је препоручен за објављивање.

 Коментари