Последњи број

 

map14_34 MAП бр. 3-4/2014

Издавачи: ИЕН и ББА
Главни уредник: проф. др Дејан Ерић
Специјални саветник: проф. др Хасан Ханић
Координатор истраживачког тима: др Марко Маловић
Секретар Редакције: Душко Бодрожа
Период излажења: два пута годишње
E-адреса: journalmap@ien.bg.ac.rs

Kомплетан часопис