Истраживачки састанак поводом пројекта “Унапређење политике опорезивања дувана у земљама са ниским и средњим нивоом дохотка”

conference

Представници Института економских наука- др Јован Зубовић, др Исидора Љумовић, др Михајло Ђукић и ма Оливера Јовановић су учествовали на конференцији о економији дувана у Централној и Источној Европи уз посебан осврт на пореску политику. Конференција је уједно била и други истраживачки састанак националних тимова на пројекту “Унапређење политике опорезивања дувана у земљама са ниским и средњим нивоом дохотка”. Период одржавања конференције је 8-10 Мај 2018. године у Варшави, Пољска.

Најважнији циљ конференције јесте обезбеђивање подршке у развоју регионалне истраживачке мреже ради стварања капацитета у области економије дувана уз унапређење економске анализе у пољу пореске политике опорезивања дувана и дуванских производа. Уједно, циљ конференције јесте и ширење информација и података о политици контроле дувана у земљама Централне и Источне Евопе као и у земљама региона Црног Мора. Учесници конференције су били бројни економски експерти у овој области који су презентовали своја искуства у истраживањима и дали препоруке за превазилажење актуелних истраживачких проблема.

Првог дана конференције презентоване су националне студије учесника на пројекту из Украјине, Русије, Чешке и Пољске како би се приказао ток истраживања као и примена истраживачких сазнања у пракси и националним политикама. Посебна пажња посвећена је недостатку јавно доступних података као најважнијој препреци за квалитетна пројектна истраживања уз анализу потенцијалних начина за превазилажење овог проблема.

Други дан конференције био је усмерен ка истраживањима на пројекту која су тек започела у земљама Балкана и основним резултатима до којих се дошло. Током трећег дана конференције презентовани су модели за оцењивање ценовне и доходовне еластичности тражње за дуванским производима.

 

Frank J. Chaloupka, UIC   Јован Зубовић, директор ИЕН
     
Учесници    Frank J. Chaloupka, UIC