Јавни дуг

 

 

 

makro ak1812

  • Тенденција пада јавног дуга је настављена и у четвртом кварталу 2017. године – удео јавног дуга (по Maastricht критеријуму) у БДП је достигао ниво од 60% БДП.
  • Смањењу јавног дуга у трећем кварталу највише су допринели примарни суфицит и оштра апресијација РСД/УСД.
  • Због повољних фискалних резултата, у првом кварталу 2018. године ће се натавити тенденција смањења јавног дуга.