Јавби дуг

 

makro ak186

 

  • Тенденција пада јавног дуга је настављена и у трећем кварталу 2017. године – удео јавног дуга (по Maastricht критеријуму) у БДП је достигао ниво од 62.6%
  • Смањењу јавног дуга у трећем кварталу највише су допринели примарни суфицит и оштар апресијација РСД/УСД