Фискална кретања

 

 

makro ak1811

 

  • У 2017. години реализован је фискални суфицит од 1.2% БДП, превасходно због наплате јавних прихода која је знатно надмашила пројекције базног сценарија у Фискалној стратегији.
  • Удео јавних прихода и расхода у БДП се стабилизовао током четвртог квартала 2017. године (ануализоване вредности), а на основу прелиминарних резултата за јануар и фебруар, фискални суфицит се очекује и у првом кварталу 2018. године.
  • Фискалном стратегијом за 2018. годину је предвиђен фискални дефицит од 0.7% БДП.